Danışmanınızın Referanslarını Kontrol Ettiniz mi?

DANIŞMANINIZIN REFERANSLARINI KONTROL ETTİNİZ Mİ?

Mühendislik Yemini
“Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Hipokrat Yemini
“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Avukatlık Yemini
“Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim.” 

Milletvekili Yemini
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Evet, ‘namus’ ve ‘şeref’ önemlidir ve bu yüzden önemli görevlere talip olurken kişiler bu önemli kavramlar üzerine yemin ederler. İdeal bir dünyada belli bir meslek odasına kayıtlı olan profesyonellerin (yasal bir yemin prosedürü olmayan mesleklere dahil olsalar bile) mesleklerini yasalara uygun, ahlaklı ve şerefli bir şekilde yürütmeleri beklenir. Bu, Kanada göçmenlik danışmanlarının bağlı olduğu ICCRC üyeleri için de geçerlidir.

Fakat maalesef ideal bir dünyada yaşamıyoruz ve bazen ICCRC üyesi olan göçmenlik danışmanları da bilinçli olarak yasalara ve meslek odası kurallarına aykırı hareket edebiliyor. Kanada göçmenlik yasaları konusunda detaylı bilgisi olmayan göçmen adaylarını, asla göçmenlik alamayacakları yollara sevk edip ceplerinden binlerce doları alabiliyorlar ve bu sahtekarlık çarkını yüzleri hiç kızarmadan yıllarca devam ettirebiliyorlar. Kendinizi bu tür ahlaksızlıklardan korumak için yapabileceğiniz en doğru şey, kişinin resmi sertifikasyonunun yanı sıra referanslarını kontrol etmenizdir.

LÜTFEN Kanada göçmenliğinde hizmet almayı planladığınız danışman hakkında çok detaylı araştırma yapın. Mesleki sertifikasyonu olsa dahi mutlaka ama mutlaka referanslarını kontrol edin. 

UNUTMAYIN Danışmanınızın ahlaklı ve şerefli olması, yetkili ve bilgili olması kadar önemlidir. Zira yetki ve bilgisini sizi kandırarak maddi çıkar sağlamak için kullanan bir danışman, sizi Kanada göçmenliğine götürmeyecektir!

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.