Express Entry Çekilişlerine Bir Bakış

EXPRESS ENTRY ÇEKİLİŞLERİNE BİR BAKIŞ

Kanada Hükümeti’nin 1.Ocak.2015 tarihinde uygulamaya koyduğu Express Entry göçmen seçme sisteminde bugüne kadar toplam 6 çekiliş yapıldı. Bugünkü yazımızda bu çekilişlerin detaylarını ve ortaya çıkan tablonun göçmen adayları için ne anlama gelebileceğini inceleyeceğiz.

Aşağıdaki tablo, yılbaşından beri yapılan çekilişlerin tarihlerini, verilen Invitation to Apply (ITA) adetini, minimum CRS puanını ve çekilişe dahil edilen göçmenlik programlarını gösteriyor.

Çekiliş Tarihi Verilen ITA Adeti Minimum CRS Puanı Dahil Edilen Göçmenlik Programı *
31.Ocak.2015 779 886 FSW, FSTP, CEC, PNP
07.Şubat.2015 779 818 FSW, FSTP, CEC, PNP
20.Şubat.2015 849 808 CEC
27.Şubat.2015 1,187 735 FSW, FSTP, CEC, PNP
20.Mart.2015 1,620 481 FSW, FSTP, CEC, PNP
27.Mart.2015 1,637 453 FSW, FSTP, CEC, PNP
* FSW = Federal Skilled Worker (Federal Nitelikli İşçi)
* FSTP = Federal Skilled Trades Program (Federal Emek-Yoğun Programı)
* CEC = Canadian Experience Class (Kanada Deneyimi Sahipleri)
* PNP = Provincial Nominee Program (Eyalet Adaylığı Programı)

 

İlk bakışta rahatça görülebildiği üzere, Kanada Hükümeti ortalama ayda 2 defaya denk gelecek sıklıkta çekiliş yapıyor ve her çekilişte verilen ITA adeti ciddi şekilde artarken, minimum CRS puanı ise ciddi şekilde düşüyor. Fakat bunun kalıcı bir eğilim olduğunu düşünmek ve gelecekteki çekilişlerde CRS puanının sürekli düşeceğini öngörmek pek akıllıca olmayacaktır. Bunun sebeplerini ise şu şekilde açıklayabiliriz.

FSTP ve PNP programları altında Express Entry sisteminde bir profil oluşturabilmek için Kanada’dan kriterleri sağlayan bir iş teklifi edinmek mecburidir. Dolayısıyla bu programlardan başvuru yapanların CRS puanı her zaman 600 puanın üzerinde olacaktır.

CEC programı altında Express Entry sisteminde bir profil oluşturabilmek içinse Kanada’da halihazırda en az 1 yıl boyunca kriterleri sağlayan bir pozisyonda çalışmış olmak mecburidir. Çalışılan pozisyon için alınan çalışma izni, LMIA destekli olabilir ya da olmayabilir ama her durumda Kanada’dan kriterleri sağlayan bir iş teklifi edinmek bu programın da ilk şartıdır. Eğer çalışılan pozisyon için LMIA alındıysa, Express Entry sisteminde CRS puanı 600 puanın üzerinde olacaktır. Eğer LMIA olmadan Kanada’da iş tecrübesi edinilmişse ve hala bu şekilde çalışılıyorsa, ITA almayı garantilemek amacıyla göçmen adayları çok büyük olasılıkla çalıştıkları pozisyon için LMIA alma yönünde çalışma yapacaklardır. Bu gerçekleşmese bile, Kanada iş tecrübesine sahip olmalarından ötürü nispeten yüksek CRS puanına sahip olacaklardır. Özetle CEC programını kullanan göçmen adaylarının da CRS puanının çok da düşük olmayacağını öngörebiliriz. Bunun kanıtı olarak 20.Şubat.2015 tarihinde yapılan çekilişin detaylarına bakabiliriz. Sadece CEC programından profil oluşturan adaylara ITA verilen bu çekilişin minimum CRS puanı 808 olmuştur.

Son olarak FSW programına bakarsak, bu program altında Express Entry profili oluşturmak için bir iş teklifi edinme mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan 6 çekilişin son 2 tanesinde sadece CRS puanı baz alınarak FSW programından başvuranlar için de ITA verilmiş olduğunu düşünebiliriz. Fakat resmi bir açıklama yapılmadan bunu net olarak söylemek mümkün değildir. Zira CRS puanı 600 puandan düşük olmasına rağmen ITA almış olan kişilerin tamamı, CEC programına dahil olan kişilerden oluşuyor olabilir. Yani ellerinde kendilerine 600 puan kazandıracak LMIA destekli iş teklifleri olmayabilir ama Kanada iş tecrübeleri sebebiyle 450 puan ve üzeri bir CRS puanı elde etmiş olabilirler. Dolayısıyla Kanada Hükümeti hala sadece ve sadece Kanada’da en az 1 yıl çalışmışlığı olan kişiler ile Kanada’dan iş teklif almış kişileri seçiyor olabilir. Bu kişilerin de CRS puanları her zaman nispeten yüksek olacaktır.

Şunu da gözönüne almakta fayda var ki örneğin 27.Mart çekilişinde ITA verilen toplam 1,637 kişiden kaç tanesinin 600 puandan düşük bir puan aldığını bilmiyoruz. Yani 600 puandan düşük alanların sayısı  sadece birkaç tane olabileceği gibi birkaç yüz tane de olabilir.

Express Entry sisteminin gelecekte nasıl şekilleneceğini şimdiden bilme şansımız olmamasına rağmen, bizim öngörümüz CRS puanının 400 puandan daha aşağıya inmeyeceği yönündedir. Bunun sebebini basit bir örnekle açıklamak gerekirse, FSW puanlama sisteminde 67 puan almış bir kişinin CRS puanı yaklaşık 325-400 arasında oluyor. Eğer ITA için minimum CRS puanını 400 puanın altına düşürürlerse, 67 puan almış kişileri seçmeye başlarlar ki bu, eski FSW sisteminin ta kendisidir. Express Entry sistemine geçmeden önce de 67 puan alan kişiler başvuru yapabiliyordu. O zaman ister istemez pek çok kişinin aklına şu soru gelebilir: Hedef, söylendiği gibi en kalifiye göçmeni seçmek ve göçmenleri iş hayatına en kısa sürede entegre etmek ise CRS puanı neden bu kadar düşük? CRS puanı bu kadar düşük olacaksa, Express Entry gibi böylesine pahalı, detaylı ve gerçekçi olmak gerekirse suistimale açık bir sistem kurmanın ne anlamı var?

Bildiğiniz gibi Express Entry havuzu dinamik bir ortam. Sürekli yeni katılımlar ve eksilmelerle havuzdaki profil ortalaması her gün değişiyor. Buna ek olarak, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanının, her Express Entry çekilişi için çekiliş tarihi, sıklığı, verilecek ITA adeti, çekilişe dahil edilecek göçmenlik programlarını belirleme yetkisi var. Ellerinde tüm bu imkanlar ve Express Entry gibi dinamik bir sistem varken, ve hedef en kalifiye göçmenleri seçmek olarak açıklanmışken biz CRS puanlarının 400 puanın altına düşmeyeceğini düşünüyoruz.

Özet olarak, son 2 çekilişte minimum CRS puanının 600’ün altında olması, Kanada ile hiçbir iş bağı olmayan kişilerin de ITA almış olduğunu garantilemiyor. O yüzden biz Express Entry sistemini kullanmayı planlayan tüm göçmen adaylarına mutlaka Kanada’dan bir iş teklifi edinmek için ciddi çaba sarf etmelerini öneriyoruz. Bu, hem sizin ITA almanızı garantileyecek hem de Kanada’ya yerleştiğinizde geçireceğiniz alışma sürecinde üzerinizde oluşması muhtemel maddi ve manevi baskıyı azaltarak daha kolayca yeni hayatınıza uyum sağlamanıza imkan verecektir.

Kanada göçmenliğindeki gelişmeleri gecikmeden ve doğru bir şekilde öğrenmek için blog, facebook ve twitter sayfalarımızı takip etmenizi öneririz.

Göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesini isterseniz, Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.