Express Entry Sisteminin Detayları Açıklandı

EXPRESS ENTRY

Kanada Hükümeti, 1.Ocak.2015 tarihinde yepyeni bir elektronik göçmen seçme sistemine geçiyor. Express Entry olarak adlandırılan bu sistemin ne olduğunu, nasıl işleyeceğini, yeni göçmen adaylarının bu sistem için nasıl hazırlık yapabileceğini, sistemin göçmen adayları açısından avantaj ve dezavantajlarını bugünkü yazımızda detaylandıracağız.

Kanada göçmenlik sisteminde daha önceki yıllarda yapılan değişikliklerin umut tacirleri tarafından sonuna kadar suistimal edildiğini ve pek çok kişinin kandırıldığını bildiğimizden, Kanada göçmenliği ile ilgilenen herkesi Express Entry sistemi hakkında bilgi sahibi olmaya davet ediyoruz. Lütfen bilgi edinmek için öncelikle CIC resmi web sayfası olmak üzere sadece güvenilir kaynakları tercih edin. Kanada göçmenliği alanında yetkisi olmayan kişilere itibar etmeyin, yetkili olan ICCRC üyeleri ve Kanada barolarına bağlı avukatların da referanslarını kontrol etmeden ve güvenilirliklerinden şahsen emin olmadan Kanada planlarınızı hiç kimseye teslim etmeyin.

Bu önemli hatırlatmadan sonra Express Entry sistemi hakkındaki yazımıza devam edebiliriz. Bu yeni sistemin detayları çok ve oldukça farklı olduğundan yazımızdaki bilgileri, okuma kolaylığı olması açısından maddeler halinde vereceğiz.

Express Entry nedir?

Önce şunu belirtmek isteriz: Express Entry yeni bir göçmenlik programı değildir. Express Entry, Kanada Hükümeti’nin göçmen seçmek için geliştirdiği yeni bir elektronik sistemdir. Bu sistem ile halihazırda yürütülen nitelikli işçi programlarını kullanarak göçmenlik başvurusu yapmaları için Kanada’da hayatlarını idame ettirme konusunda başarı şansı yüksek görülen adayların seçilmesi hedeflenmektedir. Sisteme kayıt olan göçmen adayları, Kanada Federal Hükümeti, eyalet hükümetleri ve Kanadalı işverenler tarafından seçilecektir.

Express Entry ne zaman başlayacak?

Express Entry sistemi 1.Ocak.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Express Entry havuzuna nasıl dahil olunur?

Express Entry havuzuna dahil olabilmek için kişinin aşağıdaki federal göçmenlik programlarından en az birinin tüm kriterlerini sağlaması gerekmektedir:

 • Federal Nitelikli İşçi (Federal Skilled Workers)
 • Federal Emek-Yoğun Nitelikli İşçi (Federal Skilled Trades)
 • Kanada Deneyimi Sahipleri (Canadian Experience Class)

 

Buna ek olarak, eyalet hükümetleri de eyaletlerindeki nitelikli işçi açığını kapatmak amacıyla Eyalet Adaylığı Programını (Provincial Nominee Program-PNP) kullanarak Express Entry havuzundan aday seçebilecekler.

Express Entry nasıl işleyecek?

Express Entry 2 aşamalı bir seçme sistemidir. İlk aşama, yukarıda belirtilen programlardan en az birinin kriterlerini sağlayan kişilerin Express Entry sisteminde bir profil oluşturmasından ibarettir. Profil oluşturan adaylar, Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapma niyetleri olduğunu bu şekilde beyan etmiş sayılacaklar ve nitelikli işçi havuzunda yerlerini alacaklar. İkinci aşamada ise havuzdaki adaylar, Comprehensive Ranking System (CRS) denen puanlama bazlı bir sıralama sistemine göre sıralamaya tabi tutulacaklar. Adaylar profillerini güncelledikçe CRS puanları ve buna bağlı olarak sıralamadaki yerleri değişebilecek. Ayrıca havuzdaki diğer adayların profilleri değiştikçe de her adayın sırası değişebilecek. Yani daha yüksek puanlı adaylar havuza dahil oldukça, daha önce üst sırada olan bir aday alt sıralara düşebilecek ya da tam tersi şekilde de olabilir. Aday seçimi, sıralamada en üstte yer alan adaylardan başlanarak yapılacak. Kanada Hükümeti, Draw (Çekiliş) adı verdiği bir işlemle yıl boyunca belli aralıklarla önceden belirledikleri sayıda en yüksek puanlı adayları havuzdan çekecek ve bu adaylara kriterlerini sağladıkları göçmenlik programından başvuru yapmaları için Invitation to Apply (ITA) denen bir davet gönderecekler. Sadece Kanada Hükümeti’nden ITA almış olan adaylar göçmenlik başvurusu yapabilecek.

Express Entry profili nasıl oluşturulacak?

Express Entry profili online olarak oluşturulacak ve profilde adayların mesleki yetenekleri, iş tecrübeleri, İngilizce/Fransızca seviyeleri, eğitimleri ve değerlendirme için kullanılacak diğer detaylar yer alacak. Oluşturulan profildeki bilgilere istinaden adayın yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağladığı teyit edilince aday, Express Entry nitelikli işçi havuzuna dahil edilecek. Profil oluşturulması anında herhangi bir evrak gönderimi olmayacak olmasına rağmen, adayların havuza kabul edilebilmeleri için belli evrakları hazırlamış olmaları ve bu evraklardan belli bilgileri sisteme girmeleri gerekmektedir. Profil için hazırlanması gereken evrakları ve bilinçli olarak gerçekdışı bilgi girilmesinin yaratacağı sonuçları ilerleyen sorularda öğrenebilirsiniz.

Comprehensive Ranking System (CRS) nedir?

CRS, Express Entry nitelikli işçi havuzunda yer alan adayları, belli bir puanlama sistemine göre sıralayan sistemdir. Bu puanlama sistemi, federal göçmenlik programlarında kullanılan puanlama sisteminden bağımsızdır ve sadece adayların havuzdaki sıralamasını belirlemek için kullanılır. Azami puanın 1,200 olarak belirlendiği CRS’te göz önüne alınacak temel faktörler iş tecrübesi, eğitim, dil bilgisi ve yaş olacaktır ve bu faktörler değişik kombinasyonlar halinde değerlendirilip puanlanacaktır. Kanadalı bir işverenden LMIA destekli iş teklifi edinmiş kişilerle eyalet hükümetleri tarafından seçilerek adaylık sertifikası almış olan kişiler, temel faktörlerden aldıkları puana ek olarak 600 puan alacaklar ve  bu sayede bir sonraki çekilişte kesinlikle havuzdan çekilmiş ve ITA gönderilmiş olacaklar. CRS’in genel puan dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Evli olmayan adaylar Evli olan adaylar
Yetenek & Tecrübe Faktörleri 500 460
Eş Faktörü 0 40
Yetenek Transferi Faktörleri 100 100
Ek Puanlar 600 600
Toplam Max Puan 1,200 1,200

 

Göçmen adayının profilinde belirttiği bilgiler CRS tarafından sürekli olarak değerlendirilecek ve buna bağlı olarak bir puan atanarak adayın havuzdaki sırası belirlenecek. Bu uygulamada, profilde yapılan değişiklikler ile havuza dahil olan diğer adayların profilleri değiştikçe kişinin havuzdaki sıralaması da sürekli olarak değişecektir.

Çekilişler (Draws) nasıl yapılacak?

Express Entry havuzunda bulunan adayların belli kriterlere göre (CRS puanı, LMIA destekli iş teklifi ve eyalet adaylığı sertifikası) elektronik ortamda havuzdan çekilmesine çekiliş denmektedir. Bu çekiliş rastgele bir piyango çekilişi gibi algılanmamalıdır. Öncelikli olarak LMIA destekli iş teklifi ya da eyalet adaylığı sertifikasına sahip olan adaylar, buna ek olarak o çekiliş için CIC tarafından belirlenen sayıyı doldurana kadar CRS puanı en yüksek olandan başlanıp yeterli sayıda aday havuzdan çekilecek. Her bir çekiliş için ilgili talimatlar CIC tarafından çekilişten önce açıklayacak. Bu talimatlar, Kanada ekonomisinin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ve genel olarak aşağıdaki konuları kapsayacak:

 • Çekilişin tarihi ve zamanı
 • Çekilişte havuzdan çekilecek ve ITA gönderilecek olan toplam aday sayısı
 • Çekilişe hangi göçmenlik programlarının dahil edileceği

 

Eğer çekiliş talimatlarında adayların dahil olması gereken spesifik bir göçmenlik programı belirtilmezse, adaylar CRS puanları göz önüne alınarak en yüksek puanlıdan başlamak suretiyle sırayla çekilecektir. Eğer havuzdan son çekilecek adayla aynı CRS puanına sahip olan birden fazla aday varsa, toplam çekiliş sayısı aşılacak olmasına rağmen aynı puandaki tüm adaylar havuzdan çekilecektir.

Kimler ITA alabilecek?

Express Entry sisteminde aşağıdaki gruplardan birine dahil olan kişilere ITA gönderilecektir:

 • Kanadalı bir işverenden LMIA destekli bir iş teklifi edinmiş olanlar
 • Eyalet adaylığı sertifikasına sahip olanlar
 • Yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından birinin kriterlerini sağlayan ve Express Entry havuzunda en yüksek CRS puanına sahip olanlar

 

Express Entry adaylarına gönderilecek olan ITA ne kadar süreyle geçerlidir?

Yukarıda açıklandığı şekilde Express Entry havuzundan çekilip ITA gönderilmiş olan adayların göçmenlik başvuru dosyalarını en geç 60 gün içinde Kanada Hükümeti’ne iletmiş olmaları gerekmektedir. Bu süre içinde başvuru yapmamış olan adaylara uzatma süre verilmeyecek ve gönderilen ITA iptal edilecektir. Bu durumda olan adayların göçmenlik planlarına devam etmek istemeleri halinde yeni bir Express Entry profili oluşturarak tüm işlemleri yeniden başlatmaları gerekecektir.

Adaylar Express Entry havuzunda ne kadar kalabilecek?

Yıl boyunca yapılacak çekilişlerde havuzdan çekilmemiş olan adaylar profil oluşturmalarını takip eden 12. ayda havuzdan çıkarılacaklar. Bu, bir red alma gibi algılanmamalıdır. Bu uygulamanın tek amacı nitelikli işçi havuzunu dinamik tutabilmek ve gereksiz yığılmaları önlemektir. Bununla beraber havuzdan çıkarılan adaylar yukarıda listelenen göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini hala sağlıyorsa 60 gün içinde mevcut profillerini tekrar kullanabilirler. 60 gün içinde bu işlemin yapılmaması halinde ise yeni bir profil oluşturarak tekrar havuza dahil olabilirler. Havuza kaç kere girilebileceği konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Express Entry sisteminde kota uygulaması olacak mı?

Hayır. Expres Entry nitelikli işçi havuzuna dahil olacak kişi sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Fakat her çekilişte belli sayıda kişi havuzdan çekilecektir ve bu sayı her çekiliş öncesinde CIC tarafından açıklanacaktır. Yıl boyunca havuzdan çekilip ITA gönderilmiş kişi sayısı, geçen ay CIC tarafından açıklanan Yıllık Göçmenlik Planı’na uygun olarak belirlenecektir.

Express Entry sistemi için uygulanacak bir meslek listesi var mı?

Hayır. Express Entry sistemi sadece göçmen adaylarını seçmek için kullanılan bir elektronik sistemdir ve yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlayan herkes Express Entry sisteminde profil oluşturabilirler. Bununla beraber bahsi geçen federal göçmenlik programlarının tamamı nitelikli işçi programıdır, yani bu programlara dahil olabilmek için göçmen adaylarının Kanada Ulusal Meslek Sınıflandırması’nda (National Occupational Classification-NOC) NOC 0, A ya da B seviyede bir pozisyonda iş tecrübesi olması gerekir. Özetle, Express Entry sistemine ait kısıtlı bir meslek listesi yoktur fakat Express Entry sistemine dahil olabilmek için kriterlerinin sağlanması gereken federal göçmenlik programları için uygulanan meslek listeleri olması söz konusudur.

Express Entry sistemine girebilmek için Kanada’dan bir iş teklifi edinmek şart mı?

Hayır. Express Entry nitelikli işçi havuzuna girmek için Kanada’dan bir iş teklifi edinmiş olmak gerekmemektedir. Yukarıda listelenen göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlayan adaylar iş teklifi olmaksızın havuza dahil edilirler. Bununla beraber LMIA destekli bir iş teklifi edinmiş olmak bir avantajdır çünkü bu iş teklifi sayesinde havuzdaki adaylar bir sonraki çekilişte ITA alabilmek için yeterli ek puanı kazanacaklar ve havuzdan çekileceklerdir.

Kanada’dan LMIA destekli iş teklifine ya da eyalet adaylığı sertifikasına sahip olmayanların yapması gereken ek işlemler var mı?

Evet. Kanada’dan LMIA destekli iş teklifi ya da eyalet adaylığı sertifikası olmayan adayların Employment and Social Development Canada (ESDC) departmanının idaresinde olan Job Bank iş portalına üye olmaları ve bir özgeçmiş hazırlamaları gerekmektedir. Buna ek olarak, Kanadalı işverenler tarafından daha kolay ve çabuk fark edilebilmek ve bir iş teklifi edinebilmek için diğer iş bulma yollarını (web siteleri, iş bulma kurumları vs.) kullanmaları da uygun olacaktır.

Express Entry sisteminde adaylar arasında önceliklendirme yapılacak mı?

Express Entry sisteminde LMIA destekli iş teklifine sahip olanlar ile eyalet hükümetleri tarafından aday gösterilenler bir sonraki çekilişte kesinlikle havuzdan çekilecekler ve bu kişilere göçmenlik başvurularını yapmaları için ITA gönderilecek.

Express Entry sistemine girmek için işlem ücreti alınacak mı?

Hayır. Express Entry sistemine girmek için Kanada Hükümeti’ne ödenmesi gereken bir ücret yoktur. Sadece ITA gönderilmiş olan adaylar göçmenlik başvurularını yaparken ilgili işlem ücretlerini ve dosyalarının olumlu sonuçlanması halinde vizeyi alabilmeleri için Right of Permanent Residence Fee (RPRF) öemeleri gerekir.

Express Entry sistemi göçmenlik programlarının kriterlerini değiştirecek mi?

Hayır. Express Entry sistemi sadece göçmen adaylarını seçmek için kullanılan elektronik bir sistemdir ve göçmenlik programlarının kriterlerinden bağımsızdır. Göçmenlik başvurusu yapmak için Express Entry havuzuna girmek isteyen kişilerin yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Aday birden fazla programın kriterlerini sağlıyorsa Express Entry sistemi nasıl işleyecek?

Express Entry havuzundaki adayların birden fazla göçmenlik programının kriterlerini sağlaması halinde sistem bu adayları kriterlerini sağladıkları her göçmenlik programı için etiketleyecek ve bir sonraki çekilişin talimatlarına uygun olarak işlem yapacak. Adayın havuzdan çekilmesi halinde sistem adaya hangi programdan göçmenlik başvurusu yapması için ITA gönderildiğini bildirecek.

Express Entry sistemi Eyalet Adaylığı Programları (PNP) için nasıl kullanılacak?

Eyalet hükümetleri eyaletteki nitelikli işçi açığını kapatmak için gerekli olduğu takdirde Express Entry havuzundan aday seçebilecekler. Havuzdan çekilecek adayların, eyalet adaylığı sertifikası alabilmesi için sağlaması gereken kriterler ise eyalet hükümeti tarafından belirlenecek. Adaylar ya önce Express Entry havuzuna dahil olup sonra eyalet hükümeti tarafından aday gösterilebilecek; ya da önce eyalet hükümeti tarafından aday gösterilip sonra Express Entry profili oluşturarak havuza dahil olacak ve ITA edinerek göçmenlik başvurularını yapacak. Express Entry sistemini kullanan eyaletler aynı zamanda halihazırda yürüttükleri işleyişle de mevcut eyalet adaylığı programlarından başvuru almaya devam edecekler.

Express Entry sistemi Kanadalı işverenler tarafından nasıl kullanılacak?

Nitelikli işçi açıklarını Kanada vatandaşları ya da göçmenleri ile dolduramayan Kanadalı işverenler de Express Entry nitelikli işçi havuzunu kullanabilecekler. Bunun için işverenlerin öncelikle ESDC departmanının Job Bank iş portalına üye olmaları ve kriterlere uygun olarak belli bir süre Kanadalı nitelikli işçi aramaları gerekir. Boş pozisyonun bir Kanadalı ile doldurulamaması halinde Job Bank iş portalındaki iş ilanı uzatılır ve Express Entry havuzundan kriterleri sağlayan bir adaya iş teklifi yapılır. İş teklifinin göçmenlik başvurusu için kullanılabilmesi için LMIA destekli olması gerekir. Bu yüzden işveren aynı zamanda ESDC departmanına LMIA başvurusu yapar. ESDC’nin boş olan pozisyon için pozitif LMIA vermesi halinde Kanadalı işveren bu bilgiyi adaya iletir ve aday da Express Entry profilini duruma uygun olarak günceller. LMIA destekli iş teklifine sahip olduğu için bir sonraki çekilişte havuzdan çekilir ve ITA alır. Göçmenlik başvurusunun olumlu sonuçlanmasını takiben Kanada’da çalışmaya başlayabilir.

Kanada’dan iş teklifi alan adaylar göçmen olmadan önce Kanada’da çalışabilecekler mi?

Kanadalı bir işverenden LMIA destekli iş teklifi edinmiş adaylara otomatik olarak çalışma izni ya da Kanada’ya girişlerini sağlayacak ziyaretçi vizesi verilmeyecektir. Bu yüzden ITA edinmiş ve göçmenlik başvurusu işlemde olan bir adayın, göçmenlik başvurusu sonuçlanmadan önce Kanada’ya gelip çalışabilmesi için işverenin ilk aşamada ‘dual intent’ LMIA başvurusu yapması gerekir. Böylece aynı LMIA ile aday hem ITA alıp göçmenlik başvurusunu yapabilir hem de çalışma izni alıp göçmenlik başvurusu işlemde iken Kanada’da çalışmaya başlayabilir. Dual intent LMIA başvurusu yapan işverenler LMIA işlem ücreti ödemek zorundadır.

Express Entry sistemi halihazırda Kanada’da yabancı işçi olarak çalışanlar tarafından nasıl kullanılacak?

Kanada’da halihazırda LMIA destekli olarak bir nitelikli işçi pozisyonunda çalışanlar, işverenlerinden kalıcı iş teklifi edinebilmeleri ve yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlıyor olmaları halinde Express Entry havuzuna dahil olarak göçmenlik başvurusu yapabilirler. Kanada’da LMIA evrağına sahip olmadan nitelikli işçi olarak çalışanların ise bu yolu izlemeleri için önce işverenlerinin LMIA edinmesi gerekmektedir.

Job Bank daha etkin olarak kullanılacak mı?

Evet. Mevcut düzende Kanadalı işverenler ve Express Entry adayları Job Bank iş portalına üye olarak bu ortamı işçi ve ya iş bulmak için manuel olarak kullanmak durumundalar. Fakat 2015 yılı içinde Job Bank iş portalının Kanadalı işverenler ile Express Entry adaylarını otomatik olarak eşleştirmesi mümkün olacak. Sistem, bir pozisyon için 30 günden daha uzun bir süre iş ilanı vermiş olan ve boş olan pozisyonu bir Kanadalı nitelikli işçi ile dolduramayan Kanadalı işveren ile Express Entry sistemine kabul edilmiş ve iş ilanının kriterlerini sağlayan adayları eşleştirecek.

Express Entry sisteminde oluşturulan profilde gerçekdışı bilgi varsa ne olacak?

Express Entry adaylarının profil oluşturma aşamasından bilinçli olarak yalan beyanda bulunduklarının belirlenmesi halinde adaylar ‘Kanada göçmeni olarak kabul edilemez’ olarak işaretlenebilir ve 5 yıl boyunca herhangi bir programdan göçmenlik başvurusu yapmalarına izin verilmeyebilir. Express Entry sistemini kullanmak isteyen kişilerin bu konuda çok dikkatli olmalarını ve özellikle başvurularında 3. şahıslardan destek alıyorlarsa kendileri adına sisteme girilen bilgilerin tamamından haberdar olmalarını tavsiye ederiz.

Express Entry sistemi için bir ücret karşılığında danışmanlık hizmeti vermeye kimler yetkilidir?

Kanada göçmenlik sisteminin diğer tüm alanlarında olduğu gibi Express Entry başvurusunda bir ücret karşılığında göçmen adaylarına danışmanlık hizmeti vermeye yetkili olan kişiler şunlardır:

 • ICCRC üyesi danışmanlar
 • Kanada barolarına bağlı avukatlar
 • Quebec Noterler Odasına bağlı noterler

 

Express Entry sistemini hangi eyaletler kullanacak?

Express Entry sistemi Quebec eyaleti haricinde tüm eyalet hükümetleri tarafından kullanılabilecek. Express Entry sistemini kullanan eyaletler aynı zamanda halihazırda yürüttükleri işleyişle de mevcut eyalet adaylığı programlarından başvuru almaya devam edecekler. Quebec eyaleti ise Express Entry sistemine şimdilik katılmayacak. Quebec eyaleti kendine has göçmenlik programlarını yürütmeye ve göçmen adaylarını bu programlar aracılığıyla seçmeye devam edecek.

Express Entry sistemi başlamadan önce gönderilmiş başvurular nasıl işleme alınacak?

Express Entry sisteminin başlamasından önce Kanada Hükümeti’ne gönderilmiş olan tüm dosyalar, Kanada Hükümeti’ne ulaştıkları tarihte geçerli olan kurallara göre işleme alınıp sonuçlandırılacaktır.

Express Entry sisteminin göçmen adayları için avantajları nedir?

 • İş Bulma Kolaylığı: Kanadalı işverenlerin de dahil olacağı bu sistemde Job Bank ve diğer yollar aracılığıyla göçmen adaylarının Kanada’dan iş teklifi edinmesi daha güvenilir şekilde ve kolay olabilecek
 • İşlem süresi: Bu sistemle başvurular 6 aydan daha kısa sürede sonuçlandırılacak
 • Profil Güncelleme Hakkı: Göçmen adayları bir profil oluşturduktan sonra kişisel kriterlerinde iyileşme olması halinde mevcut profillerini güncelleyebilecekler ve bu vesileyle havuzdaki sıralamada daha yukarı çıkabilecekler
 • Sınırsız Profil Oluşturma Hakkı: Göçmen adayları belli bir süre sonunda havuzdan çıkarılmış olsalar bile program kriterlerini sağladıkları sürece Express Entry havuzunda yer almak için tekrar profil oluşturabilecekler.

 

Express Entry sisteminin göçmen adayları için dezavantajları nedir?

 • ITA Mecburiyeti: Bu yeni sistem ile göçmen adayları yukarıda listelenen federal göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlıyor olsalar bile doğrudan başvuru yapamayacaklar ve sadece ITA gönderilmiş olan yüksek CRS puanına sahip kişiler göçmenlik başvurusu yapabilecek
 • Seçilme Belirsizliği: LMIA destekli iş teklifine ya da eyalet adaylığı sertifikasına sahip olmayan göçmen adayları, CRS puanları sürekli olarak değişen dinamik bir ortamda ITA alıp alamayacaklarını hiçbir zaman kesin olarak bilemeyecekler
 • Diğer Adaylarla Kıyaslanma: Bu sistemde göçmen adayları sürekli olarak havuzdaki diğer adaylarla kıyaslanacaklar. Bazen avantaj haline de dönüşebilecek bu kıyaslama durumu, havuza daha yüksek puanlı adayların eklenmesi halinde havuzdaki bazı adayların sırasının düşmesi ve seçilme ihtimallerinin azalmasına sebep olacak

 

Express Entry sistemi için nasıl bir hazırlık yapılmalı?

Oldukça rekabetçi bir ortam olan Express Entry sistemine dahil olmak isteyen göçmen adaylarının şimdiden yapmaları gereken çok önemli hazırlıklar vardır:

 • Herşeyden önce Express Entry sistemini kullanacak göçmenlik programlarından en az birinin kriterlerini sağlayıp sağlamadığınızı netleştirmelisiniz. Bunun için Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurarak güvenilir bir göçmenlik değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.
 • Hazır olduğunuz ilk zamanda hem siz hem de eşiniz (varsa) IELTS GT sınavına girmelisiniz. Sınav sonuçları Express Entry profiline girilmelidir.
 • Kanada dışında aldığınız tüm eğitimler için Eğitim Denklik Değerlendirmesi (Educational Credential Assessment-ECA) edinmelisiniz. Değerlendirme sonucu Express Entry profiline girilmelidir.
 • Son 10 yılda çalıştığınız pozisyonların Kanada Ulusal Meslek Sınıflandırması (National Occupational Classification-NOC) sistemindeki NOC kodlarını doğru olarak tespit etmelisiniz.

 

Bu hazırlıkları şimdiden yapmanız halinde Express Entry programı başladığında gecikmesiz olarak sisteme dahil olabilir ve yapılacak ilk çekilişte seçilme hakkına sahip olabilirsiniz. Kanada Hükümeti ilk çekilişi Ocak ayının sonuna doğru yapacağını açıkladı.

Tüm göçmen adaylarına Kanada planlarında başarılar diliyoruz. Başarılı sonuçlar elde etmek için sağlam bilgi edinin, zamanında gerekli hazırlıkları yapın ve sadece yetkili ve güvenilir kişilerle çalışın.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.