Federal Aile Sponsorluğu Programı

AİLE SPONSORLUĞU PROGRAMI (Eş Sponsorluğu dahil)

(FAMILY SPONSORSHIP – INCL. SPOUSAL SPONSORSHIP)

Federal Hükümetin yürüttüğü bu programı kullanarak Kanada vatandaşı ya da göçmeni olan kişiler, bazı aile üyelerinin Kanada’da göçmen statüsü kazanmalarını sağlayabilirler. Bunun için hem sponsorun hem de sponsor edilecek kişilerin sağlaması gereken kriterler mevcuttur.

Kimler sponsor olabilir?

Aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlayan kişiler sponsor olabilir:
 • Kanada göçmeni ya da vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Bazı aile üyelerinizi sponsor edebilmek için Kanada Hükümetinin belirlediği minimum yıllık gelire sahip olmak
 • Sponsorluk süresi boyunca sponsor ettiğiniz aile üyelerinizin temel ihtiyaçlarını (yiyecek, giyecek, barınak, faturalar, devlet tarafından karşılanmayan sağlık giderleri ve diğer kişisel ihtiyaçlar) karşılayacağınıza dair Kanada Hükümeti ile bir taahhütname imzalamak

 

Bu kriterlerin tamamını sağlıyor bile olsanız aşağıda listelenen hallerde sponsor olmanız mümkün değildir;

 • Daha önce başka bir akrabanızı sponsor ettiyseniz ve Kanada Hükümeti ile imzaladığınız sponsorluk taahhütnamesinin gereklerini yerine getirmediyseniz
 • Mahkeme kararı uyarınca ödemekle yükümlü olduğunuz nafaka, çocuk yardımı gibi ödemeleri yapmadıysanız
 • Devletten aldığınız göçmenlik kredisininin geri ödemelerini yapmadıysanız
 • Özürlü yardımı haricinde devletten herhangi bir maddi yardım alıyorsanız
 • İflas beyanında bulunduysanız ve hala buna bağlı ödemeleri yapıyorsanız
 • Sabıka kaydınız varsa
 • Hapisteyseniz

 

Kimler sponsor edilebilir?

Kanada’da halk sağlığını tehlikeye sokacak bir sağlık sorunu ve sabıka kaydı olmayan şu kişiler sponsor edilebilir:
 • Eşiniz
 • Çocuklarınız
 • Anneniz ya da Babanız
 • Büyükanneniz ya da Büyükbabanız
 • Anne ve babası vefat etmiş, 18 yaşından gün almamış ve evli olmayan kardeşleriniz, yeğenleriniz ve torunlarınız
 • Belli şartların sağlanması halinde herhangi bir yaştaki ve yakınlıktaki bir akrabanız
 • Yukarıdaki kişilerin göçmenlik dosyasına dahil edilen aile üyeleri

 

Listelenen bu aile üyeleri haricindeki kişilerin bu programı kullanılarak göçmenlik başvurusu yapmaları mümkün değildir.

Önemli Not: Anne-Baba ve Büyükanne-Büyükbaba alt grubuna 2015 yılı için ayrılan 5,000 dosyalık kota, 16.Kasım.2015 tarihi itibariyle dolmuştur. Bu alt gruptan başvuru yapmak isteyen kişiler, programın 1.Ocak.2016 tarihinde yeni dosya alımına açılmasını beklemelidirler. Buna alternatif olarak Super Visa başvurusu yapmak isteyenler bize [email protected] adresinden ulaşabilirler.

Federal Aile Sponsorluğu programını kullanarak Kanada’da göçmen statüsü edinme durumunuzun değerlendirilmesi için lütfen aile sponsorluğu değerlendirme formunu doldurunuz.