Federal Nitelikli Emek-Yoğun İşçi Programının Kriterleri Açıklandı

FEDERAL NİTELİKLİ EMEK-YOĞUN İŞÇİ PROGRAMININ KRİTERLERİ AÇIKLANDI

Bildiğiniz gibi Federal Nitelikli İşçi programı Kanada Ulusal Meslek Sınıflaması (NOC) 0 (yöneticiler), A (üniversite mezunu profesyoneller) ve B (yüksekokul ve meslek lisesi mezunu profesyoneller) seviye çalışanların göçmenlik başvurusu yapmasına imkan sağlayan bir göçmenlik programıdır. Her ne kadar program NOC 0, A ve B seviye çalışanlara açık olsa da, programın seçme kriterlerinden biri olan puanlama sistemi NOC B seviye çalışanların gerçeklerini tam olarak yansıtmıyordu. Puanlama sisteminde alınması gereken geçer puana (67 puan) ulaşmak için kişinin en az üniversite mezunu olması ve ileri seviyede İngilizce (ya da Fransızca) bilgisine sahip olması gerekiyordu. Gerçek şu ki Kanada dahil dünyanın pek çok ülkesinde NOC B seviyede bazı meslek dallarında çalışan bir kişi (örneğin elektrikçi, kaynakçı, vinç operatörü, aşçı, kasap vs.) üniversite mezunu ve ileri seviye yabancı dile sahip olmayabilir. Bunun doğal sonucu olarak 2011 yılında Kanada’ya Nitelikli İşçi kategorisinden göçmen olarak kabul edilen kişilerin sadece %1.9 ‘u NOC B seviye emek-yoğun işçiler olmuştur.

Bununla beraber Kanada’nın doktora, hemşireye, mühendise ihtiyacı olduğu kadar elektrikçiye, kaynakçıya, inşaat işçisine, bakım elemanına, maden işçisine, makina operatörlerine, üretim işçilerine, aşçılara, fırıncılara vs. ihtiyacı vardır. Bu gerçeği göz önünde bulunduran hükümet 2013 senesi itibariyle Federal Nitelikli İşçi programı altında yeni bir alt programı dosya alımına açmaya hazırlanıyor. Bu yeni program NOC B seviye bazı meslek dallarını kapsayacak ve programın seçme kriterleri Federal Nitelikli İşçi programından oldukça farklı olacak.

Federal Nitelikli Emek-Yoğun İşçi programından göçmenlik başvurusu yapabilmek için kişinin aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:

1- İş Teklifi ya da Mesleki Sertifikasyon

Kişinin Kanada’da faaliyet gösteren bir firmadan kriterleri sağlayan ve en az 1 yıl geçerli olan bir iş teklifi edinmesi gerekir. Buna alternatif olarak, kişinin çalışmak istediği eyaletteki ilgili meslek odasından o eyalette mesleğini yapabileceğini ispatlayan bir Yeterlilik Sertifikası (Certificate of Qualification) edinmesi gerekir.

2- İngilizce / Fransızca Bilgisi

Kişinin İngilizce ya da Fransızca okuma, yazma, konuşma ve dinleme bilgisinin en az CLB 5 seviyesinde olması gerekir.

3- Geçmiş İş Tecrübesi

Göçmenlik başvurusunun yapıldığı meslek dalında son 5 yıl içinde en az 2 yıl iş tecrübesi aranmaktadır. Eğer kişinin yaşadığı ülkede o mesleği icra edebilmek için bir eğitim ya da sertifikasyon şart ise, bu 2 yıllık iş tecrübesinin mesleki eğitimin / sertifikasyonun tamamlanmasından sonra edinilmiş olması gerekir.

4- Kanada İşe Alma Şartları

Mesleki sertifikasyon şartı hariç olmak üzere, Kanada Ulusal Meslek Sınıflamasında (NOC) açıklandığı şekilde kişinin tüm işe alma şartlarını (employment requirements) sağlıyor olması gerekiyor.

Bu programa dahil edilmesi ön görülen meslek grupları şunlardır:

  • Endüstriyel, Elektrik ve İnşaat İşleri
  • Bakım ve Makina Operasyon İşleri
  • Şefler ve Teknik Elemanlar; Doğal Kaynaklar, Ziraat ve İlgili Sektörlerde
  • Şefler ve Merkezi Kontrol Operatörleri; İşleme, Üretim ve Yan Hizmetler
  • Aşçıbaşları (Şefler) ve Aşçılar
  • Fırıncılar ve Kasaplar

Federal Nitelikli Emek-Yoğun İşçi programı ile ilgili gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edin.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden de ulaşabilirsiniz.