Federal Nitelikli İşçi Meslek Listesi ve Kotalar Açıklandı

FEDERAL NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI MESLEK LİSTESİ AÇIKLANDI

Kanada Hükümeti’nin yaptığı resmi açıklamaya göre Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında 1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni kurallar aşağıdaki gibidir:

1- Öncelikli Meslek Listesi

1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında kullanılacak meslek listesi aşağıda belirtilen 50 mesleği kapsamaktadır.

NOC Kod  Meslek Adı
0013  Üst Düzey Yöneticiler – finans, iletişim ve diğer ticari hizmetler
 Senior Managers – financial, communications and other business services
0015  Üst Düzey Yöneticiler – ticaret, radyo-televizyon yayıncılığı ve diğer hizmetler
 Senior Managers – trade, broadcasting and other services
0111  Finans Müdürleri
 Financial Managers
0112  İnsan Kaynakları Müdürleri
 Human Resources Managers
0113  Satın Alma Müdürleri
 Purchasing Managers
0121  Sigorta, Gayrimenkul ve Finansal Aracılık Müdürleri
 Insurance, Real Estate and Financial Brokerage Managers
0311  Sağlık Müdürleri
 Managers in Health Care
0711  İnşaat Müdürleri
 Construction Managers
0712  Ev İnşaatı ve Renovasyon Müdürleri
 Home Building and Renovation Managers
0811  Doğal Kaynak Kullanımı ve Balıkçılık Müdürleri
 Managers in Natural Resources Production and Fishing
0911  Üretim Müdürleri
 Manufacturing Managers
1111  Finans Müfettişleri ve Muhasebeciler
 Financial Auditors and Accountants
1112  Finans ve Yatırım Analistleri
 Financial and Investment Analysts
1113  Menkul Değerler Uzmanları, Yatırım Uzmanları ve Komisyoncuları
 Securities Agents, Investment Dealers and Brokers
1114  Diğer Finans Memurları
 Other Financial Officers
1123  Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uzmanları
 Professional Occupations in Advertising, Marketing and Public Relations
1212  Amirler – Finans ve Sigorta Ofislerinde
 Supervisors, finance and insurance office workers
1224  Emlak Yöneticileri
 Property Administrators
2113  Yerbilim ve Denizbilim Uzmanları
 Geoscientists and Oceanographers
2131  İnşaat Mühendisleri
 Civil Engineers
2132  Makina Mühendisleri
 Mechanical Engineers
2133  Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
 Electrical and Electronics Engineers
2145  Petrol Mühendisleri
 Petroleum Engineers
2171  Bilgi Sistemleri Analistleri ve Danışmanları
 Information Systems Analysts and Consultants
2172  Veritabanı Analistleri ve Veri Yöneticileri
 Database Analysts and Data Administrators
2173  Yazılım Mühendisleri ve Tasarımcıları
 Software Engineers and Designers
2174  Bilgisayar Programcıları ve Etkileşimli Medya Geliştiricileri
 Computer Programmers and Interactive Media Developers
2232  Makina Teknolojisi Uzmanları ve Teknisyenleri
 Mechanical Engineering Technologists and Technicians
2234  İnşaat Bütçe Tahmin Uzmanları
 Construction Estimators
2241  Elektrik ve Elektronik Teknoloji Uzmanları ve Teknisyenleri
 Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
2243  Endüstriyel Cihaz Teknikerleri ve Mekanikerleri
 Industrial Instrument Technicians and Mechanics
2263  Müfettişler – Toplum ve Çevre Sağlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında
 Inspectors in Public and Environmental Health and Occupational Health and Safety
2281  Bilgisayar Ağı Teknisyenleri
 Computer Network Technicians
3011  Hastabakıcılık Koordinatörleri ve Amirleri
 Nursing Co-ordinators and Supervisors
3012  Hemşireler ve Psikiyatrik Hemşireler (Üniversite mezunu)
 Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses
3111  Uzman Hekimler
 Specialist Physicians
3112  Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimleri
 General Practitioners and Family Physicians
3132  Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları
 Dietitians and Nutritionists
3141  Odyologlar ve Konuşma-Dil Patologları
 Audiologists and Speech-Language Pathologists
3142  Fizik Tedavi Uzmanları
 Physiotherapists
3143  Meslek Hastalıkları Uzmanları
 Occupational Therapists
3214  Solunum Tedavi Uzmanları, Klinik Perfüzyon Uzmanları ve Kardiyopulmoner Teknolojisi Uzmanları
 Respiratory Therapists, Clinical Perfusionists and Cardiopulmonary Technologists
3215  Tıbbi Radyasyon Teknoloji Uzmanları
 Medical Radiation Technologists
3216  Tıbbi Sonografi Uzmanları
 Medical Sonographers
3233  Hemşireler (Lise ve Yüksekokul Mezunu)
 Licensed Practical Nurses
3234  Paramedikal Meslekler
 Paramedical Occupations
4011  Üniversite Profesörleri ve Öğretim Üyeleri
 University Professors and Lecturers
4151  Psikologlar
 Psychologists
4214  Okul Öncesi Eğitmenleri ve Yardımcıları
 Early Childhood Educators and Assistants
5125  Tercümanlar, Terminoloji Uzmanları ve Çevirmenler
 Translators, Terminologists and Interpreters

 

2- Yıllık ve Meslek Başına Kota

1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle Federal Nitelikli İşçi programından işleme alınacak dosya sayısı 25,000 olarak belirlendi. Buna ek olarak Öncelikli Meslekler Listesinde yer alan her meslek için  azami 1,000 dosya işleme alınacak. Bu kota Kanada’dan iş teklifine sahip olanlar ile Doktora programından başvuru yapanları kapsamamaktadır. Doktora programından yapılacak başvurular bu dönem için 500 dosya ile sınırlandırıldı.

Kanada Hükümeti Ocak.2015 itibariyle yepyeni bir göçmen seçme sistemine geçmeyi planlıyor. Açıklanan kotalar, Express Entry adı verilen bu yeni programa geçiş süresince geçerli olacaktır.

3- Puanlama Sistemi Uygulaması

Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında uygulanan mevcut puanlama sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Göçmen adayları 6 ana kriter (dil bilgisi, eğitim, iş tecrübesi, yaş, iş teklifi ve uyum sağlama) üzerinden puanlandırılmaya devam edecekler ve 100 üzerinden en az 67 puan alabilen adaylar başvuru yapabilecek.

Göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesini isterseniz lütfen Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurunuz.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.