Federal Nitelikli İşçi programı 4.Mayıs.2013’te Başlıyor

FEDERAL NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI 4.MAYIS.2013’TE BAŞLIYOR

Kanada Hükümeti’nin bugün yaptığı resmi açıklamaya göre Kanada göçmenlik sisteminin belkemiği olan ve 1.Temmuz.2012 tarihinde yeni dosya alımına kapatılan Federal Nitelikli İşçi programı yeni kriterleri ile 4.Mayıs.2013 tarihinde yeniden dosya alımına başlayacak. Kanada Hükümeti’nin yeni program ile başarmayı hedeflediği 3 ana nokta var;

  • Ülke ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu meslek grubundaki nitelikli işçileri seçebilme
  • Bu kişileri ülkeye hızlı bir şekilde göçmen olarak getirebilme
  • Bu kişileri genç, gerekli dil bilgisine, iş tecrübesine ve Kanada eğitim sistemine denk bir eğitime sahip olan kişiler arasından seçme

Hükümeti bu yönde çalışmalar ve köklü değişiklikler yapmaya iten sebeplerin başında ülkeye göçmen olarak kabul edilen kişilerin özellikle ilk zamanlarda yaşadıkları güçlükler ile belli bazı sektörlerdeki Kanadalı işverenlerin nitelikli işçi bulma konusunda yaşadıkları zorluklar gelmektedir. Dolayısıyla Federal Nitelikli İşçi programının yeni kriterleri bu zorlukları aşabilecek şekilde düzenlenmektedir ve detayları önümüzdeki dönemde açıklanacaktır. Bununla beraber kriterlerde yapılan temel değişiklikleri genel hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz:

  • İngilizce / Fransızca bilgisi puanlama sisteminin en büyük kısmını oluşturacak ve minimum dil bilgisi mecburiyeti uygulamasına geçilecek. Böylece sadece İngilizce ya da Fransızca dil bilgisi en az CLB 7 seviyesinde olanlar başvuru yapabilecek. CLB 7 seviyesi, İngilizce IELTS sınavında her bölümden en az 6 ve Fransızca TEF sınavında her bölümden en az 4 seviyesine denk gelmektedir.
  • Daha genç kişilere başvuruda öncelik verilecek. 35 yaşa kadar olan kişiler en yüksek puanı alırken, 35 – 46 yaş arasından puan düşülecek ve 47 üstü kişiler yaş kriterinden hiç puan alamayacak fakat toplamda yeterli puanı elde edebildikleri sürece başvuru yapabilecekler. Böylece ülkeye göçmen olarak gelen genç kişilerin değişen iş hayatına uyum sağlamalarının daha kolay olacağı ve daha uzun süre çalışma hayatında kalarak ülke ekonomisine daha fazla katkı yapacakları öngörülüyor.
  • Eğitim Denkliği Değerlendirmesi sistemi uygulamaya konacak. Göçmenlik başvurusu yapmadan önce kişi, Eğitim Denkliği Değerlendirmesi raporu edinip başvuru dosyasına ekleyecek ve böylece başvuru sahiplerinin aldıkları eğitim, Kanada eğitim sistemiyle karşılaştırılarak puanlandırılacak. Diğer bir amaç ise başvuru sahiplerinin Kanada’ya gelmeden önce eğitim denklikleri hakkında gerçekçi bir bilgiye sahip olmalarını sağlamak ve eğer ihtiyaç duyuluyorsa bu kişilerin denklik elde edebilmeleri için Kanada’ya gelmeden önce ek eğitimler almalarına imkan ve zaman vermek. Eğitim Denkliği Değerlendirmeleri sadece Kanada Hükümeti’nin yetkili kılacağı kurumlar tarafından yapılabilecek. Bu kurumların listesi Kanada Hükümeti tarafından 2013 yılının başlarında açıklanacak.
  • Onaylı İş Teklifi (Arranged Employment Opinion-AEO) uygulaması değiştirilecek. Göçmenlik başvurularında uygulanan mevcut uygulamadan vazgeçilip, daha hızlı sonuçlanan ve geçici işçi başvurularında uygulanan İş Piyasası Yorumu (Labour Market Opinion-LMO) uygulamasına geçilecek. Böylece başvuru sahibi göçmenlik başvurusu işlemde iken Kanada Hükümeti’nden çalışma izni alıp Kanada’daki işvereni için çalışmaya başlayabilecek.
  • Başvuru sahibinin eşine eğitim seviyesi yerine İngilizce / Fransızca dil bilgisi kriterinden puan verilecek. Eşin Kanada’da sahip olduğu eğitim, iş tecrübesi ve akraba puanları aynı kalacak.

 

Buna göre kriterler bazında puan dağılımı şu şekilde olacak:
Dil bilgisi: azami 28 puan
Eğitim: azami 25 puan
İş Tecrübesi: azami 15 puan
Yaş: azami 12 puan
Onaylı İş Teklifi: 10 puan
Uyum Sağlama: azami 10 puan

Yukarıda açıkladığımız yeni kriterler 4.Mayıs.2013 tarihi itibariyle uygulamaya konacak ve bu tarihe kadar Federal Nitelikli İşçi Onaylı İş Teklifi (AEO) ve Doktora (Ph.D. stream) programlarından göçmenlik başvuru yapanlara eski sistemin kriterleri uygulanacaktır.

Programın dosya alımına açılması ile birlikte Federal Nitelikli İşçi programında yapılan başvuruların birkaç ay içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu hızlı işlem süresini gerçekleştirebilmek ve işleme girmeyi bekleyen dosya sayısını kontrol altında tutabilmek için her yıl işleme kabul edilecek dosya sayısında kota uygulaması devam edecek.

Yeni Federal Nitelikli İşçi programı hakkında güvenilir bilgiye zamanında ulaşmak için web sayfamızı takip etmeye devam ediniz.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.