Federal Nitelikli İşçi Programının En Güçlü Alternatifi : Québec Nitelikli İşçi Programı

Federal Nitelikli İşçi Programının En Güçlü Alternatifi : Québec Nitelikli İşçi Programı  

Kanada’da vatandaşlık ve göçmenlik işlemlerinden sorumlu Citizenship & Immigration Canada (CIC) departmanı, senelerdir muhalefetten ve sektörün çeşitli kesimlerinden göçmenlik işlemlerinin çok yavaş yürümesi konusunda aldığı yoğun eleştiriler sonucunda 2008 senesinde göçmen seçme sisteminde köklü değişiklikler yapmaya başladı. Halen devam eden bu değişiklik rüzgarının temel amaçları, göçmenlik değerlendirmesi için sırada bekleyen yüzbinlerce dosyayı hızlandırmak ve aynı zamanda Kanada’daki kalifiye çalışan açığını en isabetli şekilde kapatmaktır. Bu sebeple Kanada göçmenlik sisteminin en önemli kategorilerinden olan Federal Nitelikli İşçi kategorisine pek çok yeni koşullar getirildi. Bu konuyu başka bir blog yazımızda detaylı olarak ele alacağız. Sonuç olarak, yapılan tüm bu yeni düzenlemeler ve getirilen bazı kısıtlamalar, Federal Nitelikli İşçi kategorisini kullanarak göçmenlik başvurusu yapmayı isteyen oldukça yüksek sayıda kişiyi oyun dışı bıraktı.

Ama oyun henüz bitmedi.

Eğitimleri, iş tecrübeleri ve diğer özellikleri açısından oldukça nitelikli olan bu kişiler için Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapabilmenin alternatifi Québec Nitelikli İşçi kategorisi olabilir. Pek çok kişinin hiç bilmediği, pek çoğunun da yeterli bilgiye sahip olmadığı bu kategori, sizi düşündüğünüzden daha kolay ve çabuk bir şekilde Kanada göçmeni yapabilir. Québec Nitelikli İşçi kategorisini pek çok yönüyle sizin için detaylandırdık. Yazımızı okuduktan sonra bu kategoriden göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesini istiyorsaniz lütfen bizimle irtibata geçin.

Québec Nitelikli İşçi kategorisinin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

1- İşlem Süresi: Québec Nitelikli İşçi kategorisinde başvuru dosyasının sonuçlandırılması, dosyanın hazır olmasından itibaren 9-10 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.

2- Zaman Esnekliği: Göçmenlik kriterleri ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellendiğinden, başvuru kriterlerini sağlayan kişilerin mümkün olan en kısa sürede başvurularını işleme aldırmaları çok önemlidir. Başvuru dosyası işleme alındıktan sonra kriterler değiştirilse bile işlemdeki dosya bundan etkilenmez. Bunu belirtmemizdeki amaç şudur: Dosyanızın yaklaşık bir (1) sene içinde sonuçlandırılacağını öngörebilirsiniz demiştik. Eğer dosyanız sonuçlandırıldığında Kanada’ya temelli yerleşmek için hazır olamayacağınızı düşünüyorsanız ve bu sebeple başvurunuzu işleme almayı erteliyorsanız, başvuru yapma şansınızı tamamen kaybetme riskini göze alıyorsunuz demektir. Oysa Québec Nitelikli İşçi kategorisi yapısı itibariyle başvuru sahibine çok büyük zaman esnekliği sağlayan bir kategoridir. İhtiyaç duyulması halinde hiçbir hakkınızı kaybetmeden işlemler rahatlıkla beş (5) seneye kadar uzatılabilir. Hatta çok gerekli hallerde Kanada’ya daimi yerleşiminizi yedi (7) seneye kadar uzatabilirsiniz.

3- Puanlama Sistemi: Québec Nitelikli İşçi puanlama sistemi pek çok yönüyle Federal Nitelikli İşçi puanlama sisteminden farklılıklar gösterir. Québec Nitelikli İşçi sisteminde puan alınabilecek çok daha fazla kriter mevcut olmasına rağmen başvuru yapabilmek için alınması gereken geçer puan, Federal puanlama sistemindeki geçer puana göre daha düşüktür. Ayrıca başvuru sahibinin evli olup olmamasına göre farklı geçer puanlar uygulanır. Başvuru sahibine puan kazandıran ve Federal Nitelikli İşçi puanlama sisteminde yer almayan bazı önemli kriterler şunlardır: Başvuru sahibinin ve eşinin eğitim gördüğü alan, ailedeki çocuk sayısı, eşin yaşı ve Fransızca bilgisi, Québec’te ziyaret, eğitim ya da iş amaçlı bulunmuş olmak. Tüm bunların haricinde Québec göçmenlik memurunun inisiyatifine bırakılmış puanlar söz konusudur. Eğer başvuru sahibinin yeterli puanı alamamasına rağmen, dosyayı değerlendiren göçmenlik memuru kişinin Kanada’da ekonomik olarak kendini ve ailesini idame ettirebileceğine kanaat getirmişse inisiyatifindeki puanları kullanarak dosyayı onaylama yetkisine sahiptir.

4- İşlem Önceliği: Québec Nitelikli İşçi kategorisinde başvuru sahibinin ve eşinin eğitim seviyeleri haricinde eğitim aldıkları alana da ek puan verilir. Ve dosyalar eğitim alanına göre sistemde önceliklendirir. Örneğin Kimya Bölümü mezunu olan bir kişinin başvurusu öncelikli olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Önceliklendirilen eğitim alanları hakkında detaylı bilgi için lütfen Québec Nitelikli İşçi sayfasını inceleyiniz.

5- Değerlendirmede Esneklik: Québec Eyaleti Kanada’nın en çok göç alan 3 eyaletinden biri olmasına karşın, eyaletteki nüfus yaşlanan nüfus olarak tanımlanabilir. Bu yüzden Québec Hükümeti’nin genç nüfusu arttırmak ve bu vesileyle ihtiyaç duyulan iş gücüne sahip olabilmek için uyguladığı göçmenlik kriterlerinde esneklik yaptığını çok sık bir şekilde tecrübe ediyoruz. Örneğin Federal Nitelikli İşçi kategorisinde alınması gereken minimum puandan sadece 1 puan bile eksik kalsanız, dosyanızın kabul edilme şansı yoktur. Dosyada herhangi bir evrağınız eksik olsa, dosyanız hemen iade edilir. Oysa Québec Hükümeti göçmenlik memurlarının inisiyatifine bıraktığı puanlarla kritik durumda kalan dosyaların değerlendirmeye alınabilmesine imkan sağlar. Dosyanızda eksik olması halinde eksikleri tamamlamak için başvurana ek süre verir. Dosyayı red etmeyi düşünüyorsa, bu kararını sebepleriyle beraber başvuru sahibine bildirir ve red sebeplerini ortadan kaldırabilecek belge hazırlaması için başvurana ek süre verir. Kısacası, Québec Hükümeti başvuruları nasıl kabul ederim yaklaşımına sahiptir.

6- Finansal Yeterlilik: Kanada yeni göçmenlere maddi destek sağlamamaktadır. Bu yüzden göçmenlik başvurusunda bulunan herkesten kabul edilmeleri halinde Kanada’daki ilk altı (6) aylık masraflarını karşılayabilecek finansal imkanları olduğunu ispat eden evraklar talep eder. İki kişilik bir aile için Federal Hükümet tarafından talep edilen miktar yaklaşık CAD 14,000‘dır. Benzer yaklaşımla Québec Hükümeti de aynı uygulamaya sahiptir fakat koşulları Federal Hükümet’e kıyasla oldukça kolaydır. Québec Hükümeti sadece ilk üç (3) aylık masrafların karşılanmasını öngörür, bunun için bir evrak talep etmez  ve iki kişilik bir aile için belirlenen miktar sadece CAD 4,000‘dır.

7- Mülakat Oranı: Göçmenlik başvurularında gerekli görülmesi halinde yüzyüze mülakat için başvuru sahipleri Göçmenlik Ofislerine davet edilebilir. Québec Hükümeti’nin dosyaları sonuçlandırmadan önce başvuranlarla mülakat yapma oranı, Federal Hükümet’e kıyasla oldukça yüksektir. Mülakata çağrılmanın avantajlı olduğu pek çok durum vardır. Örneğin yabancı dil pratiği son derece iyi olan ama sınavlarda gerekli puanı elde edemeyen başvuru sahipleri, göçmenlik memuru ile yapacakları mülakat esnasında yabancı dil seviyelerini şahsen ispat etme fırsatı bulurlar.

8- Yaşayacağınız Eyaleti Seçme Özgürlüğü: Québec Nitelikli İşçi kategorisinden göçmenlik başvurusu yaptığınızda ve kabul edildiğinizde Québec Eyaleti’ne yerleşmeniz beklenir. Fakat maddi ve manevi pek çok sebepten Québec harici başka bir eyalete yerleşme kararı alabilirsiniz. Örneğin Alberta Eyaleti’nde daha iyi bir iş imkanı oluşmuşsa oraya yerleşmeyi düşünebilirsiniz. Kanada Anayasası size bu özgürlüğü sağlamaktadır. Göçmenlik statüsü kazanmış kişiler Kanada Anayasası gereği Kanada’nın istedikleri eyaletine yerleşme konusunda hiçbir kısıtlamaya tabi değillerdir.

Bu yazımızda Québec Nitelikli İşçi kategorisini detaylı olarak size açıklamaya çalıştık. Eğer bu kategorinin kriterlerini sağlayıp sağlamadığınızı öğrenmek isterseniz bizimle irtibata geçin.