Gelecek Vaad Eden Kanada Şehirleri

GELECEK VAAD EDEN KANADA ŞEHİRLERİ

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) tarafından her yıl hazırlanan ve Kanada’nın büyük şehirlerinin ekonomik momentumlarını takip edip değerlendiren Metropolitan Ekonomik Faaliyet İndeks’i açıklandı. Yapılan bu çalışma 9 ana makroekonomik değişken göz önüne alınarak her şehrin ekonomik gidişatını incelerken, aynı zamanda diğer şehirler ile karşılaştırmasını yapmaktadır. Çalışmanın amacı ekonomik faaliyet rakamlarından ziyade her şehrin ekonomik momentumunu incelemektir. Bunu yaparken kullanılan değişkenler şunlardır; Nüfus Artışı, İstihdam, İşsizlik, Tam-zamanlı Çalışanların Tüm Çalışanlara Oranı, Tüketici İflas Oranı, İşyeri İflas Oranı, Ev Satışları, Ortalama Ev Satış Fiyatları, Ev İnşaatı Sayısı, Ticari Bina İzinleri. Her şehrin ekonomik momentumu belirlenirken dikkate alınan bu 9 değişkenin geçen yıla göre değişim oranı hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda Kanada’nın en yüksek ekonomik momentuma sahip şehirleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

CIBCWM Metropolitan Ekonomik Faaliyet İndeksi 2012-3. Çeyrek

mainimage

 

Bu değişkenler tek tek incelendiğinde Toronto hiçbirinde en yüksek değeri alamamasına rağmen toplamda en yüksek indeks okuma değerine ulaşmasından ötürü 2012 yılının 3. çeyreğinde liste başı olarak gelmektedir. Detaylara bakıldığında Toronto ekonomik momentumunu kuvvetli tutan faktörler, özellikle ABD otomotiv sektöründeki gelişmeye bağlı olarak üretim sektörü ile inşaat sektöründeki gelişmeler, ev inşaatı sayısındaki geçen seneye göre %30‘luk artış, nüfus artış oranı ve son 10 yılda görülen en yüksek istihdam artış oranıdır.

Toronto’nun hemen ardından az bir farkla listede yerini alan şehir Calgary, Alberta eyaletinde yer almaktadır. Calgary’nin güçlü ekonomik momentumunu belirleyen faktörler, yüksek nüfus artışı, dengeli iş piyasası, tüm ülke genelindeki en düşük işsizlik oranlarından birine sahip olma ve istihdam kalitesinin artmasıdır. Sonuç olarak tüketici gücü yüksek oranda artmış ve buna pararlel olarak perakende satışta geçen yıla göre %9 oranında yükselme gözlemlenmiştir.

Listede üçüncü sırada Saskatchewan eyaletinin başkenti Regina gelmektedir. Bu şehrin ekonomik momentumu, özellikle nüfus artışı, dengeli iş piyasası ve çok düşük işsizlik oranından ileri gelmektedir.  Bunun sonucu olarak Regina ülkedeki en düşük tüketici iflas oranına sahiptir. Güçlü nüfus artışı ayrıca şehirdeki ev inşaatı sayısını geçen yıla oranla %80 arttırmıştır. Regina’nın ekonomik momentumunu destekleyen başka bir faktör ise gelişen üretim sektörüdür.

Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg, listede dördüncü sırada yer almaktadır. İnşaat ve üretim sektöründeki gelişme, ev inşaatı oranının geçen yıla kıyasla %50 oranında artması, dengeli iş piyasası ve ülkedeki en düşük ikinci tüketici iflas oranı bu şehrin ekonomik momentumunu yükseltmektedir.

Listenin beşinci sırasında yer alan Saskatoon, Saskatchewan eyaletinin diğer bir büyük şehridir. Ülkedeki en yüksek nüfus artış oranı, ikinci en yüksek istihdam artış oranı, oldukça düşük işsizlik oranı ve buna bağlı olarak ülkedeki en yüksek ev satışı artış oranı bu şehrin momentumunu kuvvetlendirmektedir.

CIBC tarafından yapılan çalışmada yer alan tüm şehirlerin ekonomik momentumu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin, Kanada’da yaşamayı istediğiniz şehri belirlemenizde ve ekonomik entegrasyonunuzu kolaylaştırmanızda faydalı olacağını umuyoruz. Bunlara ek olarak kendi mesleğinizin en çok aranan meslekler içinde olduğu şehirler ile yaşam masraflarının en makul olduğu şehirleri araştırmanız Kanada’daki yeni hayatınıza ekonomik açıdan daha çabuk ve sorunsuz uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Nüfus Artış Oranı (Geçen seneye göre % değişim)            İstihdam Artış Oranı (Geçen seneye göre % değişim)

Screen shot 2013-01-20 at 11.06.54 PM Screen shot 2013-01-20 at 10.55.59 PM             
                          
İşsizlik Oranı                                                                  Tam-zamanlı Çalışanların Tüm Çalışanlara Oranı

Screen shot 2013-01-20 at 11.20.56 PM Screen shot 2013-01-20 at 11.24.10 PM

                          
Tüketici İflas Oranı (Her 10,000 kişi)                                İşyeri İflas Oranı (Her 1,000 işyeri)

Screen shot 2013-01-20 at 11.36.15 PM Screen shot 2013-01-20 at 11.44.21 PM

                          
Ev Satışları Artış Oranı                                                     Ortalama Ev Fiyatları Artış Oranı

Screen shot 2013-01-20 at 11.48.34 PM Screen shot 2013-01-20 at 11.52.36 PM

                          
Ev İnşaatı Sayısı Artış Oranı                                            Ticari Bina İzinleri Artış Oranı

Screen shot 2013-01-21 at 12.01.27 AM Screen shot 2013-01-21 at 12.07.18 AM

                          

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.