Göçmenlik Dosyasına Dahil Edilebilecek Çocuklar İçin Önemli Değişiklikler


GÖÇMENLİK DOSYASINA DAHİL EDİLEBİLECEK ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kanada Hükümeti, 1.Ağustos.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere göçmenlik dosyalarına aile üyesi olarak dahil edilebilecek ‘bağımlı çocuk’ tanımında bir takım önemli değişiklikler yaptı.

Mevcut uygulamada göçmenlik dosyasına dahil edilebilecek çocuklar 3 ana grupta tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla şöyledir:

Dependent A: 22 yaşın altında ve bekar olan çocuklar

Dependent B: 22 yaşın üstünde olup 22 yaşın öncesinden beri kesintisiz ve tam-zamanlı olarak devam ettikleri eğitimleri sebebiyle ailelerine finansal olarak bağımlı olan bekar ve evli çocuklar

Dependent C: 22 yaşın üstünde olup 22 yaşın öncesinden beri fiziksel ya da zihinsel bir özürleri sebebiyle ailelerine finansal olarak bağımlı olan çocuklar

1.Ağustos.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulamada ise göçmenlik dosyasına dahil edilebilecek çocukların yaşı 22’den 19’a indirildi. Buna göre göçmenlik dosyasına dahil edilebilecek çocuk tanımları aşağıdaki gibi değiştirildi:

Dependent A: 19 yaşın altında ve bekar olan çocuklar

Dependent B: Bu grup tamamen iptal edildi. Eğitimleri sebebiyle ailelerine finansal olarak bağımlı olan  19 yaş ve üstü çocuklar yeni uygulamada göçmenlik dosyasına dahil edilemeyecekler

Dependent C: Yaşına bakılmaksızın fiziksel ya da zihinsel bir özürleri sebebiyle ailelerine finansal olarak bağımlı olan çocuklar

Yapılan bu değişiklikle Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Düzenlemelerinde kullanılan  ‘bağımlı çocuk’ tanımındaki yaş kriteri, Kanada’daki eyalet hükümetlerinin reşitlik yaşı olarak kabul ettiği yaşa uygun hale getirilmiştir. Ailelerinin yapacağı göçmenlik başvurularına dahil edilemeyecek olan 19 yaş ve üstü çocukların Kanada’da göçmen statüsü edinmek için bireysel göçmenlik başvurusu yapmaları gerekecek. Bunun en uygun yollarından biri Kanada’ya uluslararası öğrenci olarak gelmek ya da kriterlerini sağlayabilecekleri diğer göçmenlik programlarından faydalanmak olacaktır.

1.Ağustos.2014 tarihinden önce Kanada Hükümeti’ne gönderilmiş olan göçmenlik başvuru dosyaları yeni uygulamadan etkilenmeyecek, yani bu dosyaların değerlendirilmesinde ‘bağımlı çocuk’ tanımı için 22 yaş uygulaması ve Dependent B grubu devam edecek.

Buna ek olarak, 1.Ağustos.2014 tarihinden önce birden fazla başvuru aşamasından oluşan bir göçmenlik programı altında ilk aşama başvurusunu yapmış ama henüz göçmenlik başvurusu aşamasına gelmemiş olan başvuru dosyaları da yeni uygulamadan muaf tutulacaklar. Muafiyetin uygulanacağı başvurular şunlardır:

  • Eyalet adaylığı göçmenlik programlarından (PNP) yapılan başvurular
  • Quebec eyaleti göçmenlik programlarından yapılan başvurular
  • Bakıcı göçmenlik programından (Live-in Caregiver) yapılan başvurular
  • Kanada içinden ve dışından yapılan mülteci başvuruları
  • Quebec insaniyet başvuruları
  • 5.Kasım.2011 tarihinden önce gönderilen anne-baba ve büyükanne-büyükbaba sponsorluk başvuruları
  • 18.Ekim.2012 tarihinden önce gönderilen özel olarak sponsor edilen mülteci başvuruları

 

Birden fazla başvuru aşamasının olduğu göçmenlik programlarından yapılan başvurularda, dosyaya dahil edilmiş olan çocukların yaşı başvurunun ilk aşamasının başlatıldığı tarihte dondurulacaktır ve başvuru sürecinin sürdüğü dönem içinde çocukların yaşı 19’u geçmiş dahi olsa göçmenlik işlemlerine devam edilecektir. Örneğin bugün Quebec Nitelikli İşçi programından başvuru yapan bir ailenin 18 yaşında olan çocuğu, Quebec Hükümetinden adaylıklarını aldıkları tarihte 20 yaşına gelmiş olabilir. Buna rağmen adaylıkların alınmasını takiben Federal Hükümete yapılacak göçmenlik başvurusuna bu 20 yaşındaki çocuk dahil edilebilecektir. Çünkü bu çocuğun yaşı, başvuru dosyasının Quebec Hükümetine gönderildiği gün dondurulmuş olacaktır.

Göçmenlik sistemi yeni kural ve uygulamalarla sürekli olarak güncellenen Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesini isterseniz lütfen Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurunuz.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.