göçmenlik

İŞ ADAMLARI

Kanada önerdiği farklı göçmenlik programları ile Kanada’da finansal yatırım yapmak ya da kendi işini kurmak isteyen iş adamlarına göçmen statüsü edinme imkanı sunmaktadır. Yapacağınız göçmenlik başvurusu, toplam nüfusu 550 milyonun üzerinde olan A.B.D., Meksika, Peru, Kolombiya ve Şili ile serbest ticaret anlaşmaları yürüten, istikrarlı bir ekonomiye ve alım gücü oldukça yüksek bir nüfusa sahip olan Kanada’da dilediğiniz alanda iş yapabilmenizi mümkün kılarken tüm aile fertlerinizin de Kanada’nın sunduğu yüksek yaşam standartlarından sınırsız olarak faydalanmasını sağlayacaktır.

Kanada iş adamları için çeşitli göçmenlik programları yürütmektedir. Bu programlar kriterleri, prosedürleri, işlem süreleri, işlem masrafları vs. açısından oldukça farklılık gösterir. Büyük bir olasılıkla bu programlardan birden fazlasının kriterlerini sağlıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda sahip olduğunuz nitelikleri ve Kanada planlarınızı isabetli bir şekilde en uygun göçmenlik programı ile eşleştirmek isteyeceksiniz. Mandorla’nın sağlayacağı güvenilir destek ve danışmanlık bu süreçte bilinçli bir karar alabilmenizi ve başarılı bir göçmenlik başvurusu yapmanızı mümkün kılacaktır.

Yatırımcılar, Girişimciler ve Serbest Meslek Sahipleri olarak 3 ana grupta toplanan iş adamları göçmenlik programlarının detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

YATIRIMCI GÖÇMENLİK PROGRAMI
Yatırımcı göçmenlik programını kullanarak göçmenlik başvurusu yapabilmeniz için belli bir minimum mal varlığına ve kriterlere uygun iş tecrübesine sahip olmanız ve hükümet tarafından talep edilen finansal yatırımı gerçekleştirebiliyor olmanız gerekir.

GİRİŞİMCİ GÖÇMENLİK PROGRAMI
Girişimci göçmenlik programını kullanarak göçmenlik başvurusu yapabilmeniz için belli bir minimum mal varlığına ve kriterlere uygun iş tecrübesine sahip olmanız ve Kanada’da kendi işinizi kurup yönetmeniz beklenir.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ GÖÇMENLİK PROGRAMI
Serbest Meslek Sahipleri göçmenlik programını kullanarak göçmenlik başvurusu yapabilmeniz için Kanada’da kendi işinizi kurma niyetinde olmanız ve bunu başarabilecek ilgili iş tecrübesi ve diğer niteliklere sahip olmanız beklenir.