nitelikli işçiler

çözümler

bilgi bankası

NİTELİKLİ İŞÇİLER

Kanada önerdiği farklı göçmenlik programları ile ülkenin nitelikli iş gücü açığını isabetli bir şekilde kapatma ve neticesinde ülke ekonomisini destekleyen kaliteli iş gücünü korumak ve geliştirmek amacıyla dünyanın dört bir tarafından nitelikli işçilere göçmen statüsü edinme imkanı sunmaktadır. Yapacağınız göçmenlik başvurusu, refah seviyesi yüksek, suç oranı oldukça düşük, mükemmel sağlık ve eğitim sistemlerine sahip, kültürel ve doğal zenginliği ile tanınan Kanada’da ailenizle beraber huzurlu bir yaşama sahip olmanızı mümkün kılacaktır.

Kanada nitelikli işçiler için çeşitli göçmenlik programları yürütmektedir. Bu programlar kriterleri, prosedürleri, işlem süreleri, işlem masrafları vs. açısından oldukça farklılık gösterir. Nitelikli İşçi göçmenlik programlarından birini kullanarak göçmenlik başvurusu yapabilmeniz için kriterlere uygun iş tecrübesi ile bazı diğer niteliklere sahip olmanız ve uygulanan puanlama sisteminde yeterli puanı elde ediyor olmanız gerekir. Bu program Federal Hükümet, Québec Hükümeti ve pek çok Eyalet Hükümetleri tarafından yürütülmektedir. Büyük bir olasılıkla bu programlardan birden fazlasının kriterlerini sağlıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda sahip olduğunuz nitelikleri ve Kanada planlarınızı isabetli bir şekilde en uygun göçmenlik programı ile eşleştirmek isteyeceksiniz. Mandorla’nın sağlayacağı güvenilir destek ve danışmanlık bu süreçte bilinçli bir karar alabilmenizi ve başarılı bir göçmenlik başvurusu yapmanızı mümkün kılacaktır.

Federal, Federal Emek-Yoğun, Québec, Kanada Deneyimi Sahipleri ve Eyalet Adayları olarak 5 ana grupta toplanan nitelikli işçi göçmenlik programlarını sizin için detaylandırdık:

FEDERAL NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI
Kanada’nın uzun yıllardır yürüttüğü göçmenlik sisteminin bel kemiği olan Federal Nitelikli İşçi programı, pek çok alanda ülkenin gelişiminde inkar edilemez bir rol oynamaktadır. Tüm göçmenlik programları içinde en yüksek sayıda göçmen kabul eden bu programın kriterleri, göçmen olarak seçilecek kişilerin eğitim seviyesi, iş tecrübesi, İngilizce / Fransızca bilgisi, yaşı ve Kanada ile olan bağları göz önüne alınarak belirlenmektedir.

FEDERAL EMEK-YOĞUN NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI
Kanada Hükümeti’nin yakın gelecekte özellikle belli başlı emek-yoğun sektörlerde yaşanması beklenen büyük iş gücü açığını önleyebilmenin yanı sıra bahsi geçen sektörlerde bugün yaşanan kalifiye işçi sıkıntısını kapatmak amacıyla başlattığı bu program, halihazırda Kanada’da faaliyet gösteren bir firmadan iş teklifi edinmiş ya da icra ettiği meslekte ilgili Kanada meslek odasından Yeterlilik Sertifikası almış kişileri hızlı bir şekilde Kanada iş hayatına sokmayı ve bu kişileri ülkede göçmen olarak uzun vadeli tutmayı amaçlamaktadır.

QUÉBEC NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI
Kanada-Québec Göçmenlik Anlaşması uyarınca Québec Hükümeti kendi göçmenlik sistemini yürütme hakkına sahiptir. Bu anlaşma altında yürütülen Québec Nitelikli İşçi programı eyaletteki iş gücü açığını kapatmak, refah seviyesini yükseltmek ve Fransızca konuşan genç bir halk yaratmak prensipleri üzerine kurulmuştur ve bu sebeple Québec Nitelikli İşçi programının kriterleri diğer nitelikli işçi programlarının kriterlerinden oldukça farklılık gösterir.

KANADA DENEYİMİ SAHİPLERİ PROGRAMI
Kanada Hükümeti, gerek yabancı işçi olarak gerekse uluslararası öğrenci olarak geçici statü ile halihazırda Kanada’da yaşayan kişilerin uzun vadede göçmen olarak Kanada’daki çalışma ve sosyal hayata uyum sağlamada daha başarılı olabileceklerini ön görerek geçtiğimiz yıllarda yeni bir göçmenlik programı oluşturdu. Kanada Deneyimi Sahipleri adı verilen bu programın ana kriteri Kanada’da eğitim ve / ve ya iş tecrübesine sahip olmanızdır.

EYALET ADAYLARI NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI
Kanada Hükümetinin Eyalet Hükümetleri ile imzaladıkları göçmenlik anlaşmaları uyarınca Eyalet Hükümetleri kendi göçmen adaylarını seçme hakkına sahiptir. Bu anlaşmalar altında yürütülen programlardan biri olan Eyalet Adayları Nitelikli İşçi programı, eyalet ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işçi açığını kapatmak amacıyla oluşturulmuştur ve bu sebeple Eyalet Adayları Nitelikli İşçi programının kriterleri eyaletten eyalete oldukça farklılık gösterir.