Kanada Vatandaşlık Şartlarında Değişikliğe Gidiyor

KANADA VATANDAŞLIK ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Kanada Hükümeti, 1977 senesinde kabul edilen Vatandaşlık Yasasından sonra ilk defa bu yıl vatandaşlık şartları ve işlemlerinde değişikliğe gidiyor. Kanada vatandaşlığının sadece bir pasaport edinmekten ibaret olmadığını, ülkenin değerlerine karşı sorumluluk ve bağlılık gerektirdiğini belirten Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Chris Alexander, bu yeni düzenlemeler ile vatandaşlık başvurularının daha adil ve hızlı sonuçlandırılmasını ve Kanada vatandaşlığının suistimalden korunmasını hedefliyor.

Bill C-24 Kanada Vatandaşlığını Güçlendirme Yasası adıyla 6.Şubat.2014 tarihinde görüşülmek üzere meclise getirilen yeni yasada öngörülen değişiklikleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak inceleyelim:

Kriter Mevcut Sistem Önerilen Sistem
İkamet Şartı 4 yıl içinde en az 3 yıl (1,095 gün) Kanada’da yaşamış olmak 6 yıl içinde en az 4 yıl (1,460 gün) Kanada’da yaşamış olmak
İkamet Tanımı Yok 6 yıl içinde Kanada’da geçirilmesi gereken 4 yılın her birinde en az 183 gün Kanada’da fiilen bulunmak
Göçmen Olmadan Önce Kanada’da Geçirilen Günlerin Vatandaşlık Günlerine Sayılması Toplamda 365 günü geçmeyecek şekilde göçmen olmadan önce Kanada’da geçirilen günlerin yarısı vatandaşlık günlerine sayılır Göçmen olmadan önce Kanada’da geçirilen günler vatandaşlık günlerine sayılmayacak
Vergi Beyannamesi Vatandaşlık başvurusu yapabilmek için Kanada’da gelir vergisi beyannamesi düzenleme mecburiyeti yok Vatandaşlık başvurusu yapabilmek için yetişkinlere Kanada’da gelir vergisi beyannamesi düzenleme mecburiyeti getirilecek
Dil Bilgisi Sınavı 18 – 54 yaş arasındaki başvuru sahipleri temel seviye İngilizce ya da Fransızca dil sınavını geçmek zorundalar 14 – 64 yaş arasındaki başvuru sahipleri temel seviye İngilizce ya da Fransızca dil sınavını geçmek zorunda olacaklar
Genel Kültür Sınavı Başvuru sahipleri Kanada hakkındaki genel kültür sınavına tercüman yardımıyla girebilirler Başvuru sahipleri Kanada hakkındaki genel kültür sınavına İngilizce ya da Fransızca dilinde kendi başlarına girecekler
İşlem Ücreti CAD 100 CAD 300
(6.Şubat.2014 itibariyle geçerli)
Vatandaşlık Hakkı Ücreti CAD 100 CAD 100
Başvuru Dosyası İçeriği Başvuru dosyasında bulunması gereken evrakların tanımlanmasında bakanlığın kısıtlı yetkisi var Başvuru dosyasında bulunması gereken evrakların tanımlanmasında bakanlığa geniş yetkiler verilecek
Vatandaşlık Danışmanları Vatandaşlık işlemlerinde bir ücret karşılığında hizmet verebilecek kişiler tanımlanmamıştır Vatandaşlık işlemlerinde bir ücret karşılığında hizmet verebilecek kişiler tanımlanacak ve belirlenecek bir meslek odası ile düzenlemeye tabi tutulacaklar
Başvurularda İşleyiş ve Karar Mekanizması 3 adımlı:

 • Vatandaşlık memuru dosyayı inceler ve karar için Vatandaşlık Hakimine gönderir
 • Vatandaşlık Hakimi karar verir ve dosyayı memura geri gönderir
 • Memur dosyayı sonuçlandırır
 • Tek adımlı:
  Vatandaşlık memuru dosyanın incelemesi yapar, karar verir ve sonuçlandırır
  Özel Hallerde Vatandaşlık Onayı Rutin vatandaşlık şartlarını tam olarak sağlamayan kişilere bazı özel hallerde vatandaş statüsü verme yetkisi Kraliyet Temsilcisindedir Rutin vatandaşlık şartlarını tam olarak sağlamayan kişilere bazı özel hallerde vatandaş statüsü verme yetkisi Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanına verilecek
  Sabıka Kaydı Kanada içinde suç işlemiş ve ceza almış kişiler vatandaşlık başvurusu yapamaz Kanada içinde ve ya dışında suç işlemiş ve ceza almış kişiler vatandaşlık başvurusu yapamayacak
  Vatandaş Statüsünün Geri Alınması Kraliyet Temsilcisi vatandaşlık iptallerini onaylamadan sorumludur Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı vatandaşlık iptallerini onaylamadan sorumlu olacak. Savaş, insan hakları, organize suçlar gibi karmaşık sebeplerden ötürü vatandaşlık iptallerinde karar mercii Federal Mahkeme olacak
  Vatandaş Statüsünün Geri Alınma Sebepleri Kanada ulusal çıkarlarına ters düşen faaliyetler içinde olan Kanada vatandaşlarının vatandaş statülerinin geri alınmasına dair bakanlığın yetkisi yok Kanada ulusal çıkarlarına ters düşen faaliyetler içinde olan Kanada vatandaşlarının vatandaş statülerinin geri alınmasına dair bakanlığa yetki verilecek
  Vatandaş Statüsü Edinmede Sahtekarlığın Cezası En fazla CAD 1,000 ve/ve ya 1 yıl hapis cezası En fazla CAD 100,000 ve/ ve ya 5 yıl hapis cezası
  Kanada Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına Hızlı Vatandaşlık Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olan göçmenlere vatandaşlık şartlarında herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olan göçmenlere ülkeye verdikleri hizmetler sebebiyle daha kısa sürede vatandaşlık başvurusu yapma hakkı tanınacak

   

  Olası yanlış anlamaları engellemek için özellikle belirtmek isteriz ki yukarıda açıklanan yeni düzenlemelerin göçmenlik başvuruları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kanada yasalarına göre bir kişinin vatandaşlık başvurusu yapabilmesi için önce göçmen statüsü edinmiş olması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan şartlar ise halihazırda göçmen statüsü edinmiş ve Kanada vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyen kişileri ilgilendirmektedir.

  Genel olarak önerilen değişikliklere bakıldığında, vatandaşlık başvuru şartlarının zorlaştırıldığını ve vatandaşlık edinmek için sahtekarlık yapılması halinde uygulanacak cezaların çok yüksek oranda arttırıldığını görüyoruz. Bununla beraber hükümet nezdindeki işlemlerin basitleştirilmesi ile hedeflenen hem sırada bekleyen dosyaların sayısının azaltılması hem de yeni başvuruların 1 yıldan kısa bir sürede sonuçlandırılmasıdır.

  6.Şubat.2014 tarihi itibariyle, son 20 yıldır hiç arttırılmayan işlem ücreti ise 3 katına çıkarılmıştır. Bunun sebebi, CAD 100 olan eski işlem ücretinin, gerçek işlem masraflarının sadece %20’sini karşılıyor olması olarak açıklandı.Masrafların %80’i ise Kanada vatandaşlarının ödediği vergilerden karşılanıyordu. Kanada Hükümeti’nin yaptığı bu ciddi işlem ücreti artışına rağmen Kanada, göçmen kabul eden ülkeler içinde hala en düşük vatandaşlık başvuru ücreti uygulamasına sahip olan ülke olmaya devam ediyor. Vatandaşlık başvurusu işlem ücretleri ABD’de USD 600 (CAD 669), İngiltere’de £ 874 (CAD 1,615) ve Yeni Zelanda’da NZD 470 (CAD 433) tutarındadır.

  Kanada Hükümetinin başvuru işlemlerinde güvenilirliği ve hatasız dosya hazırlanmasını sağlamak amacıyla başvuru sahiplerine dosya hazırlığı, takibi ve temsil konularında danışmanlık verebilecek kişileri sınırlandırması ayrıca oldukça önemli bir adımdır. Aynı göçmenlik işlemlerinde olduğu gibi, Kanada Hükümetinin belirleyeceği bu kişiler haricinde herhangi birinin bir ücret karşılığında vatandaşlık başvuruları konusunda danışmanlık vermesi yasayla yasaklanacak ve ihlali halinde para ve hapis cezası uygulanabilecek.

  Evet, yakın bir gelecekte vatandaşlık şartları eskiye oranla biraz zorlaştırılmış olacak gibi görünse de, aslında bu şartları zor yapan tek sebep, kişilerin göçmen statüsü aldıktan sonra Kanada’da ikamet etmemeleridir. Kanada göçmenliğini Kanada’da bir hayat kurmak için alan kişilerin Kanada’ya gelip yaşamaları halinde doğal olarak ikamet şartını sağlayacakları, vergi beyannamesi düzenleyecekleri, temel seviyede İngilizce ya da Fransızca konuşuyor olacakları ve ülke hakkında genel bilgiye sahip olacakları yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple zaten Kanada’da yaşamayı planlayan kişiler için yukarıda açıklanan değişiklikler herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

  Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

  Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapmak isteyenler ise Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurarak bize gönderebilirler.