Mühendisler ve Sağlık Çalışanları Kanada’nın Tercihi

MÜHENDİSLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI KANADA’NIN TERCİHİ

Pek çok göçmen adayının uzun zamandan beri beklediği resmi açıklamalar Kanada Hükümeti’nden gelmeye başladı. 18.Nisan.2013 tarihinde yapılan açıklamada, Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında kullanılacak Öncelikli Meslekler Listesi, yıllık ve meslek başına kotalar, eğitim denklik değerlendirmesi yapmaya yetkili kuruluşlar ile sağlanması gereken asgari dil bilgisi seviyesi yer aldı. Bu detayları sırasıyla bu yazımızda bulabilirsiniz.

1- Öncelikli Meslek Listesi

4.Mayıs.2013 tarihi itibariyle Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında kullanılacak meslek listesi aşağıda belirtilen sadece 24 mesleği kapsamaktadır.

NOC Kod  Meslek Adı
0211  Mühendislik Müdürleri
 Engineering Managers
1112  Finansal ve Yatırım Analistleri
 Financial and Investment Analysts
2113  Yerbilim ve Denizbilim Uzmanları
 Geoscientists and Oceanographers
2131  İnşaat Mühendisleri
 Civil Engineers
2132  Makina Mühendisleri
 Mechanical Engineers
2134  Kimya Mühendisleri
 Chemical Engineers
2143  Maden Mühendisleri
 Mining Engineers
2144  Jeoloji Mühendisleri
 Geological Engineers
2145  Petrol Mühendisleri
 Petroleum Engineers
2146  Uzay Mühendisleri
 Aerospace Engineers
2147  Bilgisayar Mühendisleri – Yazılım Mühendisleri / Tasarımcılar hariç
 Computer Engineers – Except Software Engineers / Designers
2154  Topoğraflar
 Land Surveyors
2174  Bilgisayar Programcıları ve Etkileşimli Medya Geliştiricileri
 Computer Programmers and Interactive Media Developers
2243  Endüstriyel Cihaz Teknikerleri ve Mekanikçileri
 Industrial Instrument Technicians and Mechanics
2263  Müfettişler – Toplum ve Çevre Sağlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında
 Inspectors in Public and Environmental Health and Occupational Health and Safety
3141  Odyologlar ve Konuşma-Dil Patologları
 Audiologists and Speech-Language Pathologists
3142  Fizik Tedavi Uzmanları
 Physiotherapists
3143  Meslek Hastalıkları Uzmanları
 Occupational Therapists
3211  Tıbbi Laboratuvar Teknoloji Uzmanları
 Medical Laboratory Technologists
3212  Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Patolog Yardımcıları
 Medical Laboratory Technicians and Pathologists’ Assistants
3214  Solunum Tedavi Uzmanı, Klinik Perfüzyon Uzmanı ve Kardiyopulmoner Teknolojisi Uzmanı
 Respiratory Therapists, Clinical Perfusionists and Cardiopulmonary Technologists
3215  Tıbbi Radyasyon Teknoloji Uzmanları
 Medical Radiation Technologists
3216  Tıbbi Sonografi Uzmanları
 Medical Sonographers
3217  Kardiyoloji Teknisyenleri ve Elektrofizyolojik Tanı Teknolojisi Uzmanları
 Cardiology Technicians and Electrophysiological Diagnostic Technologists

 

2- Yıllık ve Meslek Başına Kota

4.Mayıs.2013 tarihi itibariyle 1 yıl boyunca Federal Nitelikli İşçi programından işleme alınacak dosya sayısı 5,000 olarak belirlendi. Buna ek olarak Öncelikli Meslekler Listesinde yer alan her meslek için  azami 300 dosya işleme alınacak. Bu kota Kanada’dan iş teklifine sahip olanlar ile Doktor programından başvuru yapanları kapsamamaktadır.

3- Eğitim Denkliği Değerlendirmesi

Yeni sistemde ilk defa uygulanacak olan Eğitim Denkliği değerlendirmesi işlemi için Kanada Hükümeti 4 kuruluş belirledi. Eğitim Denkliği değerlendirmesi için yetkili olan kuruluşlar şunlardır:

  • Comparative Education Service
  • International Credential Assessment Service of Canada
  • World Education Services
  • Medical Council of Canada (Sadece NOC 3111 Uzman Hekimler ve 3112 Aile Hekimleri için)

 
Federal Nitelikli İşçi programını kullanabileceğiniz tüm alt programlarda (Mesleki uygunluk, Kanada’dan iş teklifi ya da Doktora programı) eğitim kriterinden puan alabilmek için Eğitim Denkliği Değerlendirme sonucu başvuru dosyasına eklenmelidir. Kanada dışında alınmış tüm eğitimler için yapılması mecburi olan Eğitim Denkliği Değerlendirmesi için başvurular bugün itibariyle yapılabilir. Böylece program yeni kriterleri ile 4.Mayıs.2013 tarihinde dosya alımına başladığı zaman diğer şartların da sağlanması halinde kişiler göçmenlik başvurularını gecikmesiz olarak işleme aldırabilirler.

4- Dil Bilgisi

Federal Nitelikli İşçi programından başvuru yapabilmek için sahip olunması gereken İngilizce ve ya Fransızca seviyesi CLB 7 olarak belirlendi. Bu seviye, IELTS İngilizce sınavında tüm bölümlerden en az 6 puan alınmasını, TEF Fransızca sınavında ise okuma bölümünden en az 206, dinleme bölümünden 248, konuşma ve yazma bölümlerinden 309 puan alınmasını gerektirmektedir.

Yeni sistemde işleyişin nasıl olacağı ve puanlama sisteminde puan dağılımının detayları 4.Mayıs.2013 tarihinde Kanada Hükümeti tarafından resmi olarak açıklanacaktır.

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.