Uluslararası Öğrenciler İçin Önemli Değişiklikler

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kanada Hükümeti, Kanada eğitim sistemini ve öğrenci vizesi kullanımını suistimal eden kişileri engellemek, Kanada eğitim sisteminin dünya genelinde sahip olduğu itibarı korumak ve Kanada’da gerçekten eğitim alma amacında olan öğrencilere verilen hizmetleri geliştirmek amacıyla bir takım yeni kuralları uygulamaya koydu. 1.Haziran.2014 tarihi itibariyle geçerli olan kurallara ve bu kuralların sizin Kanada eğitim planlarınızı nasıl etkileyeceğine sırasıyla göz atalım.

I.   Yetkili Eğitim Kurumları

Kanada Hükümeti, öğrenci izni edinmek isteyen öğrencilerin eğitim alabilecekleri eğitim kurumlarına ilk kez bir düzenleme ve kısıtlama getirdi. Yapılan değişikliklere göre:

  • Sadece bir Yetkili Eğitim Kurumundan kabul mektubu edinmiş olan öğrenciler öğrenci izni alabilirler
  • Yetkili Eğitim Kurumları listesinde yer almak isteyen lise sonrası eğitim kurumları, asgari başvuru şartlarını sağladıkları ve bulundukları eyaletin hükümetlerine başvuru yaptıkları takdirde eyalet hükümetleri tarafından Yetkili Eğitim Kurumları listesine eklenecekler ve bu listedeki konumlarını muhafaza ettikleri sürece uluslararası öğrenci kabul edebileceklerdir
  • Kanada’daki tüm ilk, orta ve lise seviyesindeki eğitim kurumları doğrudan Yetkili Eğitim Kurumu statüsüne sahiptir
  • 6 aydan kısa süreli eğitimler için öğrenci izni gerekli değildir, kişiler ziyaretçi vizesi ile herhangi bir alanda ve herhangi bir eğitim kurumunda kısa süreli eğitimler alabilirler
  • 6 aydan kısa süreli bir eğitim alacak olmasına rağmen öğrenci vizesi edinmek isteyen kişiler kesinlikle bir Yetkili Eğitim Kurumuna kayıt yaptırmış olmalıdır
  • Kanada’da eğitim alırken okul ya da program değiştirmek isteyen öğrenciler, bu değişiklik aynı seviyede eğitimler arasında bile olsa, yapılan değişikliği Kanada Hükümeti’ne bildirmek zorundadırlar

 

1.Haziran.2014 tarihinden önce öğrenci izni başvurusu yapmış ve Yetkili Eğitim Kurumları listesinde yer almayan bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmış olan öğrencilerin öğrenci izni başvuruları işleme alınacaktır. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları eğitim kurumunda eğitimlerine başlayıp devam edebilirler ve geçerlilik süresi 1.Haziran.2017 tarihinden uzun olmamak kaydıyla eğitimlerini tamamlamak için öğrenci izinlerini yenileyebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinden önce öğrenci izni edinmiş ve Yetkili Eğitim Kurumları listesinde yer almayan bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler eğitimlerine devam edebilirler ve geçerlilik süresi 1.Haziran.2017 tarihinden uzun olmamak kaydıyla eğitimlerini tamamlamak için öğrenci izinlerini yenileyebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinden sonra öğrenci izni başvurusu yapmış ve Yetkili Eğitim Kurumları listesinde yer almayan bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmış olan öğrencilerin öğrenci izni başvuruları işleme alınmayacak ve dosyalar başvuru sahiplerine iade edilecektir.

 

II.   Öğrenci İzninin Geçerlilik Süresi

1.Haziran.2014 tarihi itibariyle öğrenci izni edinen tüm öğrenciler, fiilen eğitimlerine devam etmek mecburiyetindedirler. Öğrencilerin devam durumu, eğitim kurumları tarafından Kanada Hükümeti’ne düzenli olarak raporlanacaktır. Eğitimlerine devam etmeyen öğrenciler ile kayıtlı oldukları eğitimlerini normal süresinden daha kısa sürede bitiren ya da kayıtlı oldukları eğitimlerini bırakıp daha kısa süreli başka bir eğitim tamamlayan öğrencilerin öğrenci izinlerinin geçerliliği, eğitimlerine devam etmeyi durdurmalarını ya da eğitimlerini tamamlamalarını takip eden 90 gün içinde sona erecektir. Bu kişilerin eğitime devam etmek ya da geçerli yeni bir vize (çalışma ya da ziyaretçi) edinmek suretiyle Kanada’daki yasal statülerini korumamaları halinde Kanada’dan sınırdışı edilmeleri söz konusu olabilir.

Bu yeni kural, 1.Haziran.2014 tarihinden önce Kanada Hükümeti’ne öğrenci izni başvurusu yapmış ve/ve ya bir öğrenci izni edinmiş olan kişilere uygulanmayacaktır.

 

III.   Kampüs-dışı Çalışma İzni

Yeni kurallar, öğrencilerin kampüs-dışı çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. Buna göre, bir Yetkili Eğitim Kurumunda lisans diploması, 2 yıllık diploma ya da sertifika veren 6 aydan uzun süreli tam-zamanlı bir programda eğitim gören öğrenciler, kampüs-dışı çalışma izni (off-campus work permit) edinmek zorunda değildir. Öğrenciler, eğitimin ilk gününden başlayarak okul dönemlerinde haftada azami 20 saat, okulun tatil olduğu dönemlerde ise tam-zamanlı olarak dilediği bir işte çalışabilecekler.

Öğrenci izinlerinin kampüs-dışı çalışma hakkı vermesi sebebiyle, öğrenci izni sahipleri eğitimlerini tamamladıktan sonra mezuniyet sonrası çalışma izni (post-graduate work permit) başvurularının sonuçlanmasını bekledikleri dönem boyunca tam-zamanlı olarak çalışmaya devam edebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinde halihazırda bir öğrenci izni ile kampüs-dışı çalışma iznine sahip olan öğrenciler mevcut izinlerini kullanarak çalışmaya devam edebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinde bir öğrenci iznine sahip olan ve kampüs-dışı çalışma izni başvurusu yapmış ama henüz başvurusu sonuçlanmamış olan öğrenciler çalışmak için yaptıkları başvurunun sonuçlanmasını beklemelidirler ve kampüs-dışı çalışma izinlerini alınca çalışmaya başlayabilirler.

1.Haziran.2014 tarihinde bir öğrenci iznine sahip olan ama henüz kampüs-dışı çalışma izni başvurusu yapmamış olan öğrenciler kampüs-dışı çalışma kriterlerini sağladıkları sürece kampüs-dışı çalışma izni başvurusu yapmadan çalışmaya başlayabilirler. Bununla beraber, çalışmak için gerekli olan SIN başvurularında kullanmak için öğrenciler CIC’den Kampüs-dışı Çalışma Teyidi (Confirmation to Work Off-campus) edinmelidirler.

1.Haziran.2014 tarihinden sonra verilen öğrenci izinlerinde öğrencinin kampüs dışında çalışabileceği yazılacaktır.

 

IV.   Co-op Çalışma İzni

Yeni kurallar, öğrencilerin co-op/staj çalışmalarına kısıtlama getirmektedir. Buna göre, eğer co-op/staj çalışması bir Yetkili Eğitim Kurumunda lisans diploması, 2 yıllık diploma ya da sertifika veren bir eğitimin asli bir parçası ise öğrenci co-op/staj çalışması yapabilir. Böyle bir çalışma yapabilmek için öğrenci iznine ek olarak ayrıca co-op çalışma izni (co-op work permit) edinilmelidir.

Kanada’ya dil eğitimi ve staj için gelmek isteyen pek çok kişiyi önemli derecede etkileyecek bir değişiklik ise, İngilizce ve Fransızca dil eğitimi alan öğrencilere dil eğitimi süresi kadar çalışma hakkı veren co-op çalışma iznini, eğitimin süresi ne kadar olursa olsun, artık alamayacak olmalarıdır. Bununla beraber bir Yetkili Eğitim Kurumunda lisans diploması, 2 yıllık diploma ya da sertifika veren bir eğitimin ön şartı olarak alınacak dil eğitimi boyunca kampüs-dışı çalışma izni edinip çalışmak mümkündür.

1.Haziran.2014 tarihinde bir co-op çalışma iznine sahip olan ama Yetkili Eğitim Kurumları listesinde yer almayan bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler mevcut çalışma izinleri boyunca çalışabilirler ve geçerlilik süresi 1.Haziran.2017 tarihinden uzun olmamak kaydıyla eğitimlerini tamamlamak için co-op çalışma izinlerini yenileyebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinde bir co-op çalışma iznine sahip olan ama kayıtlı oldukları eğitim programı (Yetkili Eğitim Kurumunda olsa bile) bir lisans diploması, 2 yıllık diploma ya da sertifika veren bir eğitim programı olmayan öğrenciler mevcut çalışma izinleri boyunca çalışabilirler ve geçerlilik süresi 1.Haziran.2017 tarihinden uzun olmamak kaydıyla eğitimlerini tamamlamak için co-op çalışma izinlerini yenileyebilirler.

1.Haziran.2014 tarihinden önce bir co-op çalışma izni başvurusu yapmış olan öğrenciler bir Yetkili Eğitim Kurumunda lisans diploması, 2 yıllık diploma ya da sertifika veren bir eğitime kayıtlı olmasalar bile co-op çalışma izni alabilirler ve geçerlilik süresi 1.Haziran.2017 tarihinden uzun olmamak kaydıyla eğitimlerini tamamlamak için co-op çalışma izinlerini yenileyebilirler.

 

V.   Kanada İçinden Öğrenci İzni Başvurusu

Kanada’da ziyaretçi olarak bulunan kişilerden sadece aşağıda listelenenler, Yetkili Eğitim Kurumunda eğitim almak amacıyla öğrenci izni almak için Kanada içinden öğrenci izni başvurusu yapabilirler.

  • İlk, orta ve lise seviyesinde eğitim alan reşit olmamış kişiler
  • Öğrenci değişimi ile gelen öğrenciler ya da ziyaretçi öğrenciler
  • Bir yetkili Eğiitm Kurumuna ön kabul şartı olarak kısa süreli bir kurs ya da program tamamlamış olan kişiler

 

Kanada’da eğitim almayı planlıyorsanız, tüm bu değişikliklerin sizi nasıl etkileyeceğini ve planlarınızı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmek için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanada’da eğitim yoluyla göçmenlik başvurusu yapmak isteyenlerin ise eğitim planlarını doğru yapabilmeleri ve bu planlarında bilinçli olarak ilerleyerek başarılı bir göçmenlik başvuru süreci geçirebilmeleri için Eğitim Talep Formunu doldurarak ilk adımı atmalarını tavsiye ederiz.