Ailemi sponsor etmek için sağlamam gereken şartlar nelerdir?

Ailenizi sponsor edebilmek için aşağıdaki şartları sağlamalısınız:

  • Kanada göçmeni ya da vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak
  • Bazı aile üyelerinizi sponsor edebilmek için Kanada Hükümetinin belirlediği minimum yıllık gelire sahip olmak
  • Sponsorluk süresi boyunca sponsor ettiğiniz aile üyelerinizin temel ihtiyaçlarını (yiyecek, giyecek, barınak, faturalar, devlet tarafından karşılanmayan sağlık giderleri ve diğer kişisel ihtiyaçlar) karşılayacağınıza dair Kanada Hükümeti ile bir taahhütname imzalamak