Kanada göçmenliği ile Kanada vatandaşlığı arasındaki fark nedir?

Kanada’da göçmen statüsüne sahip olan kişiler, Kanada vatandaşlarından farklı olarak Kanada’daki Federal ve yerel seviyedeki seçimlerde oy kullanma ve Kanada pasaportu edinme hakkına sahip değildirler. Ayrıca göçmenlerin bazı yüksek güvenlik gerektiren işlerde çalışmaları mümkün olmayabilir. Bu farklar haricinde bir Kanada göçmeni ile Kanada vatandaşı tamamen aynı yasal hak ve özgürlüklere sahiptir.